Štúdium vplyvu hypercholesterolovej diéty na autofluorescenčné spektrum aorty

Štúdium vplyvu hypercholesterolovej diéty na autofluorescenčné spektrum aorty

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Beáta Pramuková100%40%-
Mgr. Daniela Uhereková Šmelková100%100%-
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.100%100%100%

Diskusia

Vážený pán magister, v úvode môjho vstupu mi dovoľte Vás pozdraviť. Veľmi pekný a hodnotný príspevok. Konferencia sa postupne dostáva do svojej záverečnej fázy trvania a organizátori konferencie ma požiadali, aby som položil účastníkom otázky na diskusiu. Každému účastníkovi položím rovnaké všeobecné otázky, a potom podľa príslušnej odpovede budú príp. smerovať špecificky ďalšie.

Dovoľte mi opýtať sa Vás, čo bol hlavný činiteľ, ktorý rozhodol o tom, že sa venujete práve tej oblasti, ktorej sa venujete? Ďakujem za odpoveď.

Pre ľudskú spoločnosť je práca v základnom (fundamentálnom) výskume veľmi dôležitá činnosť. V základnom výskume však nikto nevie dopredu povedať, aký profit z toho bude. Udáva však úroveň získaných výsledkov vo výskume aplikovanom, ktorý na ten základný výskum nadväzuje. Niektoré z objavov nájdu svoje uplatnenie v praxi (v technológiách, priemysle) „okamžite“, iné vedecké poznatky až po istej kratšej či dlhšej dobe. Príkladom takého objavu by mohol byť tzv. pozitrónový emisný tomograf (zariadenie PET kamera na identifikáciu zhubných nádorov v organizme), ktorý je produktom základného výskumu (antičastica k elektrónu pozitrón bola objavená niekedy v 40. rokoch min. st.; ale praktické použitie (v medicíne) to našlo až po cca 50-60. rokoch (v 90. rokoch a dnes)). No napriek tomu, uplatnenie v praxi dosiahnutých výsledkov z aktivity niektorých výskumníkov je len sotva možné. Ak je to možné, mohli by ste prosím priblížiť ostatným, aj menej zainteresovaným účastníkom, aký je impakt (výstup) Vami dosiahnutých výsledkov pre prax? V čom (resp. kde; uveďte aspoň 1 oblasť) vidíte možné využitie výsledkov Vášho výskumu (a s tým súvisiacej Vami vynaloženej energie a času a financií) v každodennej praxi (v priemysle, pre život, pre dobro človeka)?. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, pán doktor. Na začiatku doktorandského štúdia som mal možnosť dostať sa k potkanom s vyvolaným Diabetes mellitus a k hypertenzným potkanom, ktoré v tom čase usmrcovali pri pokusoch prebiehajúcich vo farmakobiochemickom laboratóriu III. internej kliniky. Dostupné boli časti aort a ja som mal tému s názvom spektroskopické metódy v biofyzike. Obidva modely mali spoločný efekt: krehnutie ciev a rozvoj aterosklerózy. Stav cievneho riečišťa u ľudí sa monitoruje v súčasnosti pomocou kontrastnej MRI, fluorodeoxyglukózovej pozitrónovej emisnej tomografie, imunoscitigrafie a optickej koherenčnej tomografie (OCT). Sú to nákladné metódy, prvé vyžadujú nákladnú techniku a radioizotopy vytvorené v urýchľovačoch s krátkym polčasom rozpadu, a teda toto zariadenie musí byt v blízkosti nemocnice. Napadlo mi, či by sa fluorescenčná spektroskopia dala využiť na detekciu aterosklerózy. Teoreticky by to malo byť možné. Ako konečný cieľ alebo výsledok som si predstavoval jednoduchú metódu na detekciu jednotlivých štádií rozvoja aterosklerózy.

V abstrakte na mieste, kde sú uvedené pracoviská, máte uvedené "Ústav patológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Špitálska 24". Dovoľte mi opýtať sa Vás, boli ste niekedy na tom pracovisku? VS

Dobrý deň, pán doktor. Ďakujem za upozornenie. V abstrakte mám chybu. Za pani doktorkou Uličnou som najprv chodil do starého mesta. Sídlili nad SAVkou oproti železničnej stanici. Odkedy budova spadla fyzicky sedí na lekárskej fakulte na Ustave patologickej anatomie , oficialne je ale stále zamestankyna
Farmakobiochemického laboratória III. Internej kliniky, Lekárska Fakulta, Univerzita Komenského

Odpoveď ste dali, ale neodpovedali ste mi na položenú otázku. Neviem o akej budove hovorite (zrejme išlo o laboratórium pri bývalej ortopedickej klinike), či spadla alebo nie (skôr si myslím, že to pracovisko bolo odtiaľ zámerne presťahované). Ale o tom sa mi nežiada hovoriť. Odhliadnuc od toho, že to pracovisko sa nevolá Ústav patológie, uviedli ste jeho nesprávnu adresu a na tom pracovisku doktorku s takým menom som ešte nestretol. Dám Vám priateľskú radu, vždy píšte a diskutujte len o veciach, s ktorými ste si istý. S pozdravom VS

Vážený pán magister, v úvode môjho vstupu mi dovoľte Vás pozdraviť. Veľmi pekný a hodnotný príspevok. Konferencia sa postupne dostáva do svojej záverečnej fázy trvania a organizátori konfer...skej fakulty na prvom poschodí v ľavo z pohľadu keď vstupuje človek do budovy hlavným vchodom. To ako sa vola ustav v ktorom momentálne sedí nie je podstatne lebo v nom nie je zamestnaná. Pokusne zvieratá boli umiestnene vo zverinci ktorý patrí pod Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK (nachádza sa na najvyššom poschodí tej istej budovy), a tam prebehlo aj usmrtenie (doktorka Ulicna) a odobratie vzoriek (ktoré som robil ja), samotne merania som robil v laboratóriu ktoré patrí pod katedru jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

To myslíte vážne, že to nie je podstatné? Okrem toho, ste na vedeckej konferencii a poslali ste vedecký príspevok. Veda používa exaktný jazyk. S pozdravom VS

Ja som chcel len povedať, že doktorka, ktorú spomínate, nie je zamestnankyňou ÚPA LF UK. Z toho sa logicky vynárajú rôzne otázky ohľadne Vášho príspevku.

Doktorka Oľga Uličná je zamestnancom LF UK v Bratislave. Jej povodne pracovisko kde som za nou chodil na začiatku môjho doktorandského štúdia bolo Farmakobiochemické laboratórium III. Internej kliniky, Lekárska Fakulta, Univerzita Komenského, Hlboká 7 Bratislava, Teraz v tej budove nesídlia ale je stále zamestnankyňou LF UK. Nemôžem za to ze to to pracovisko prišlo o svoju budovu, jeho zamestnanci sedia kde im nasli miesto. Vďaka tomu som mal zmätok v tom aké pracovisko s akou adresou jej mam uviesť

http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=2191

Myslím, že ste to stále nepochopili. Moja otázka nebola zameraná na pracovisko na Hlbokej 7 ani na laboratórium III. internej kliniky. Moja otázka v sebe ukrývala iné. Na to, že ste na vedeckej konferencii, máte byť exaktný, a vo Vašom príspevku máte uvedené pracovisko (Ústav patologickej anatómie), ktoré sa na Vašich výsledkoch nepodieľalo. Preto nevidím dôvod, prečo by malo byť vo Vašom príspevku uvedené. http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=patologia . Veľa šťastia. VS

Zdravim pani, tak kolega Farkas uz opravil v abstrakte ako aj postri adresu pracoviska Dr. Ulicnej. Vsetko je teda na poriadku. Samozrejme v zborniku bude uvedena takisto spravna adresa. Oboch Vas pozdravujeme a tesime sa na stretnutie v ramci ukoncenia konferencie.