Zmeny v zastúpení omega-6 a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín po suplementácii omega-3 PNMK

Zmeny v zastúpení omega-6 a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín po suplementácii omega-3 PNMK

Sekcia: 
Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
75%
Prevedenie (dizajn)
75%
Diskusná interakcia
75%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Erika Kellerová PhD.100%100%100%
Mgr. Daniela Szabóová100%100%100%

Zmeny v zastúpení omega-6 a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín po suplementácii omega-3 PNMK

Anna Hurajtová1 , Zuzana Guľašová2 , Zdenka Hertelyová2 , Vladimíra Tomečková1
1 Ústav lekárskej a klinickej biochémie, LF, UPJŠ v Košiciach
2 CKPV MEDIPARK, LF, UPJŠ v Košiciach
anna.hurajtova@student.upjs.sk

Mastné kyseliny (MK) sú najvýznamnejšou súčasťou lipidov, ktoré spolu s bielkovinami a sacharidmi predstavujú základné stavebné látky živej hmoty. Tvoria základnú štruktúru všetkých bunkových membrán a v tukovom tkanive slúžia ako významná zásoba energie a tepelná izolácia. Pre svoje funkcie majú mastné kyseliny nezastupiteľnú úlohu vo výžive, ktorá výrazne ovplyvňuje ich zastúpenie v organizme a je dôležitým základom v prevencii rozličných ochorení, najmä kardiovaskulárnych a metabolických. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a v zhode s mnohých ďalšími odborníkmi odporúčaný fyziologický pomer omega-6 (ω-6) a omega-3 (ω-3) je v rozhraní 10-4:1. V súčasnosti je však tento pomer vysoko prekročený. Jednou z príčin je vysoký prísun ω-6 a nízky prísun ω-3 mastných kyselín v prijatej potrave. Následkom toho je vznik rôznych ochorení, predovšetkým kardiovaskulárne ochorenia, ktorých príčinou je ateroskleróza, ďalej metabolické ochorenia, ako diabetes mellitus 2. typu, cievne mozgové príhody a iné.

Cesta konverzie ω-6 a ω-3 polynenasýtených mastných kyselín (PNMK) má svoje obmedzenia. Prvým krokom konverzie je vznik ďalšej dvojitej väzby - desaurácia - MK. V oboch metabolických cestách, ω-6 a ω-3, tento krok katalyzuje jediný enzým Δ6-desaturáza. Následne dochádza k predlžovaniu uhlíkového reťazca - elongácia - MK. Hlavným problémom premeny je, že obe metabolické cesty „súťažia“ o rovnaký enzým, a pritom je jeho množstvo obmedzené. Nadbytok ω-6 odoberá veľké množstvo enzýmu v prospech kyseliny gamalinolénovej (GLA, ω-6). Dôsledkom toho je relatívne nízka premena kyseliny alfalinolénovej (ALA, ω-3) na kyselinu eikozapentaénovú (EPA, ω-3).

Poďakovanie: 

Publikácia vznikla za podpory projektu PROBIO-3 (Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení).

Zdroje: 
  1. GUNSTONE, F.D. 2012. Fatty acids and lipid chemistry. London : Springer., 2012. 268pp.
  2. GROFOVÁ, Z. 2012. Mastné kyseliny. In: Med. Pro Praxi., 2010, 7 (10): 388–390.
  3. SOPKOVÁ, D. et al. 2016. The application of probiotics and flaxseed promotes metabolism of n-3 polyunsaturated fatty acids in pigs. In Journal of Applied Animal Research, 2016, 1-6.
  4. ŽÁK, A. et al. 2011. Ateroskleróza. Nové pohledy. Praha : Grada. 2011. 200pp.

Diskusia

Chcela by som sa opýtať, že či ste nejako zisťovali množstvo omega 3 mastných kyselín v chia semiačkach? Či predstavuje dávka 15 g semiačok rovnakú dávku omega 3 ako v tabletách s rybím tukom? A akým spôsobom boli podávané tieto semiačka? Nemôže spôsob podania- podanie 3x denne vs. jednorázová dávka, resp. aj podanie pred jedlom vs. po jedle ovplyvniť vstrebávanie živín? ďakujem

Dobrý deň, 

ďakujem pekne za otázku.

Podávanie chia semienok bolo potrebné dať do 2 dávok, teda rozdeliť si to, aby nedošlo k úplnému vstrebávaniu ALA. Stanovovali sme obsah omega-3 v suplementoch aj v chia semienkach. Nie je to porovnateľné, pretože v chia semienkach je len ALA, nie EPA a DHA, v rybích suplementoch je minimálne ALA a oveľa vyššie koncentrácie EPA a DHA. Naše telo vie premieňať ALA na EPA a DHA len obmedzene 10-15 %, na rozdiel od stredomorských rýb, ktoré majú delta-9-desaturázu.