Mgr. Daniela Szabóová

Používateľský profil
Mgr. Daniela Szabóová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav patologickej fyziológie, LF, UPJŠ
Adresa:
Trieda SNP 1,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

67%
Hodnotenie príspevku