jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu


Prejsť do diskusie

Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu

Lucia Dianová 1 Eva Tvrdá 1

1Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
lucia.dianova021@gmail.com

Polyfenoly sú bioaktívne látky nachádzajúce sa v rastlinách, ktoré sú v súčasnej dobe predmetom mnohých štúdií zaoberajúcich sa ich pozitívnymi účinkami na ľudské zdravie. Dnešné výskumy poukazujú na pozoruhodný antioxidačný potenciál týchto biomolekúl a taktiež ich možné protizápalové, protirakovinové, imunomodulačné a mnohé iné účinky. Oxidačný stres spôsobený prítomnosťou reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v ejakuláte negatívne ovplyvňuje kvalitu spermií. Na základe doterajších výskumov predpokladáme že, antioxidačné vlastnosti polyfenolov by mohli pozitívne vplývať na redukciu ROS obsiahnutých v ejakuláte a tým prispieť k zlepšeniu fertility u mužov. Jedným z hlavných zdrojov ROS v semene sú nezrelé spermie, ktoré majú nadmerné množstvo zvyškovej cytoplazmy a najmä semenných leukocytov, ktoré sa bežne vyskytujú v semene a majú zásadnú úlohu pri fagocytóze patogénov vrátane defektných spermií pričom produkujú veľké množstvo ROS. Zvýšený počet leukocytov v semene vedie k nadmernej produkcii ROS a poukazuje na prítomnosť zápalu v urogenitálnom trakte a tiež sa spája aj s mužskou neplodnosťou. Predmetom tejto práce bolo posúdiť vplyv niektorých polyfenolov, konkrétne resveratrolu a antokyánov, na imunitný profil semennej plazmy, fragmentáciu DNA spermií a leukocytospermiu. Štúdie sa zúčastnilo 48 mužov, pričom vekový priemer bol 28,21 +/- 6,65 rokov. Probandi dodávali vzorky ejakulátu v čase 0 (kontrola I.), 3, 6 a 12 (kontrola II.) týždňov konzumácie výživového doplnku s obsahom polyfenolov a po ďalších 12 týždňoch bol vykonaný kontrolný odber. Analyzovali sme obsah interleukínu-1, 2, 6, 8 a 12 metódou ELISA a následne boli merané pomocou spektro-fluoro-luminometra Glomax Multi+ pri 450 nm. Koncentrácia c-reaktívneho proteínu (CRP) v semennej plazme bola stanovená imunoturbidimetrickým testom a následne bol na meranie absorbancie použitý ELISA reader pri vlnovej dĺžke 340 nm. Leukocytospermia bola stanovená pomocou Endtzovho testu a fragmentácia DNA spermií pomocou chromatín-disperzného testu. Výsledky jednotlivých analýz boli štatisticky vyhodnotené. Po 6 týždňoch konzumácie polyfenolov bolo zaznamenané preukazné (P<0,05) zníženie % indexu fragmentácie DNA v porovnaní s kontrolou I. a signifikantné (P<0,0001) zníženie po 12 týždňoch v porovnaní s kontrolou I. V prípade IL-1, 2, 6, 8, a 12 [pg.l-1] a CRP [mg.l-1] v každom z týchto parametrov však môžeme v priebehu času pozorovať klesajúci trend rovnako ako pri leukocytospermii kde mala koncentrácia leukocytov [x106.ml-1] v ejakuláte taktiež klesajúci trend čo môže naznačovať, že na dosiahnutie signifikantných rozdielov je potrebné dlhodobejšie užívanie polyfenolov.

Kľúčové slová: polyfenoly, semenná plazma, imunitný profil, spermie, leukocytospermia, fragmentácia DNA

Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ