jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

„Omiky“

Genomika, proteomika, metabolomika, glykomika

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Ľuboš Ambro PhD. Multiplatformové sekvenovanie nového probiotického kmeňa Lactiplantibacillus plantarum LS/07 pre stanovenie jeho genetickej bezpečnosti Otvoriť Otvoriť
Ing. Lucia Pažitná Analýza zmien glykánového zloženia sér v súvislosti s tehotenskou cukrovkou pomocou microarray metódy založenej na lektínoch Otvoriť Otvoriť
Ing. Kristína Kianičková Glykoprofilácia sér, depletovaných sér a imunoglobulínu G u detí v súvislosti s hyperkinetickou poruchou (ADHD) metódou MALDI-TOF MS Otvoriť Otvoriť
Barbara Siváková Porovnanie frakcionačných techník pri analýze fosfoproteómu kvasinky Schizosaccharomyces pombe Otvoriť Otvoriť
Nataša Brisudová Rádiomická analýza funkčného obrazu získaného pozitrónovou emisnou topografiou ako potenciálny biomarker pri odlíšení spondylodiscitídy od kostnej metastázy Otvoriť Otvoriť
MSc, Ing Vasilii Shapkin Qualitative comparison of four DNA metabarcode markers for species recovery sensitivity based on Hodophilus (fungi) sequence dataset Otvoriť Otvoriť
Zuzana Pakanová Determination of specific glycobiomarkers in alpha-mannosidosis patients by NMR and mass spectrometry Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ