RNDr. Marcela Morvová Jr. PhD.

Používateľský profil
RNDr. Marcela Morvová Jr. PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Adresa:
Mlynská dolina,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Účinok 1,25(OH)2D3 na aktivitu Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2015
96%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku

Sledovanie korelácie medzi aktivitou enzýmu Ca2+-ATPázy a vekom

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2012
96%
Hodnotenie príspevku