RNDr. Csaba Bognár

Používateľský profil
RNDr. Csaba Bognár

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra molekulárnej biológie, Prrirodovedecká fakulta UK
Adresa:
Mlynská dolina,
842 15, Bratislava 4
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Hľadanie kauzatívnych mutácií v génoch PARK2 (parkin) a PARK6 (PINK1) u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2015
94%
Hodnotenie príspevku
99%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku
95%
Hodnotenie príspevku