RNDr. Jana Štofilová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Jana Štofilová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Adresa:
Trieda SNP 1,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Príspevky

Protinádorový účinok Lactobacillus plantarum LS/07 in vitro

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2017
100%
Hodnotenie príspevku

Využitie rôznych bunkových modelov na testovanie schopnosti probiotík stimulovať produkciu cytokínov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
98%
Hodnotenie príspevku

Korelácia medzi in vitro a in vivo imunomodulačnými účinkami probiotík

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
81%
Hodnotenie príspevku
95%
Hodnotenie príspevku