Mgr. Juraj Jacko

Používateľský profil
Mgr. Juraj Jacko

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Adresa:
Mlynská dolina F1,
84248, Bratislava
Slovensko