Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív

Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
94%
Prevedenie (dizajn)
91%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Terézia Okajčeková100%100%100%
RNDr. Erika Kellerová PhD.100%100%100%
RNDr. Barbara Tóthová PhD.100%100%100%
Mgr. Jana Plavá100%100%-
Mgr. Bernard Mravec100%100%100%
Dr. Michal Májek80%60%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.80%80%100%
ISBN: 978-80-972360-4-5

Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív

Romana Záhumenská1,2 Terézia Okajčeková1,2 Henrieta Škovierová2 Ján Strnádel2 Erika Halašová2,3
1Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
2Divízia Molekulová Medicína, BioMed Martin
3Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
romana.zahumenska@gmail.com

Zubné tkanivá predstavujú bohatý zdroj dospelých mezenchymálnych kmeňových buniek (MSC), ktoré sú charakteristické svojou schopnosťou diferenciácie a sebaobnovy. Medzi MSC patria aj zubné kmeňové bunky (DSC). Po extrakcii zubu, reprezentujú zubné tkanivá odpadový materiál, ktorý je pomerne ľahko dostupný a má unikátne vlastnosti, ktoré ho predisponujú ako možnú alternatívu využiteľnú v regeneratívnej medicínu a tkanivovom inžinierstve. A hoci terapia kmeňovými bunkami je teoreticky veľmi jednoduchá, v praxi je oveľa náročnejšia. Vynikajúce proliferačné schopnosti DCS so sebou prinášajú riziko nekontrolovateľného a neorganizovaného delenia, ktoré môže viesť ku karcinogenéze a iným komplikáciám. Jednou z možných alternatív, ktoré ovplyvňujú bunkovú proliferáciu, sú statíny. Cieľom tohto projektu bola biologická charakterizácia de novo pripravenej pacientskej bunkovej línie DSC, ktorá zahŕňala kultiváciu bunkovej línie, sledovanie proliferačného profilu, fenotypovú analýzu, pozorovanie diferenciačných schopností a v neposlednom rade sledovanie vplyvu statínov na bunkovú proliferáciu, viabilitu, morfológiu a expersiu vybraných génov.

Poďakovanie: 

Táto práca bola podporená projektom APVV-15-0217; VEGA 1/0178/17 a projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)” ITMS kód projektu: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Zdroje: 

Diskusia

Zaujimalo by ma aka dlha je cesta k izolacii DSC zo zubneho tkaniva? Ako sa to robi? Mohli by ste dalej nacrtnut konkretne moznosti vyuzitia DSC v regenerativnej medicine? uskutocnili sa uz taketo experimenty (nemyslim konkretne vasu vedecku skupinu, ale niekde inde vo svete) na zvieratach? resp. v klinickych studiach? Ak ano, s akou uspesnostou? Vopred dakujem za odpovede, ZB

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Izolácia DSC zo zubného tkaniva trvá cca 5 hodín, ale samotná kultivácia buniek trvá aspoň mesiac za štandardných kultivačných podmienok. Izolácia buniek prebieha nasledovne: extrahovaný biologický materiál je premytý a inkubuje sa v roztoku s prídavkom enzýmu pri 37°C. Uvoľnené bunky sú centrifugované. Bunkový pelet je rozsuspendovaný a vysiaty na kultivačné nádoby. Takto izolované mezenchymálne kmeňové bunky sa kultivujú za štandardných podmienok v CO2 atmosfére. Kultivačné médium sa vymieňa pravidelne (každý tretí deň), ako sa pravidelne kontroluje aj čistota a hustota primárnej kultúry. Po pasáži sú bunky kryoprezervované alebo prebieha ich ďalšia biologická charakterizácia.

Čo sa týka aplikácie DSC, hlavným cieľom je využiť bunky v dentálnom tkanivovom inžinierstve a pripraviť tak funkčné a zdravé zubné/kostné tkanivá, so zachovanými fyziologickými vlastnosťami, ktoré by mohli slúžiť ako náhrada resp. možný implantát po extrakcii zubu. Taktiež môžu nájsť uplatnenie v procese hojenia rán, v orofaciálnej, neurologickej či muskuloskeletálnej regeneratívnej medicíne.

Experimenty DSC na animálnych modeloch resp. v klinických štúdiách sa vo svete uskutočňujú. Najčastejšie využívaným zvieracím modelom sú hlodavce. DSC sa v tomto prípade testujú napr. pre využitie vo fokálnej perforácii koreňových kanálikov (s vysokou účinnosťou), resp. pre inú aplikáciu napr. vo veterinárnej regeneratívnej medicíne (napr. psy a mačky majú časté dentálne problémy). V súčasnosti existujú dve dokončené klinické štúdie zamerané na aplikáciu DSC a niekoľko štúdií, ktoré sú v procese riešenia resp. klinického náboru pacientov.