Molekulárna detekcia a stanovenie výskytu vybraných vírusových ochorení v chovoch exotických vtákov

Molekulárna detekcia a stanovenie výskytu vybraných vírusových ochorení v chovoch exotických vtákov

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
80%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
60%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Miroslav Horváth PhD.100%100%-
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.60%60%60%
ISBN: 978-80-972360-4-5

Molekulárna detekcia a stanovenie výskytu vybraných vírusových ochorení v chovoch exotických vtákov

Jarmila Bíla1,2 , Andrej Dudáš , Marcela Bieliková
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko
2 Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Slovgen s. r. o., Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovensko
jarmila.bila283@gmail.com

V práci sme sa zamerali na detekciu dvoch najzávažnejších vírusových ochorení „Avian polyoma virus“ (APV) a „Psittacine beak and feather disease“ (PBFD) u exotických vtákov odchovaných v zajatí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Srbsku. APV patrí medzi polyoma vírusy a prvý raz bol popísaný v USA a Kanade u anduliek, preto bol nazývaný „budgerigar fledgling disease virus“. Príznaky ochorenia sú variabilné a u mladých vtákov dochádza ku skrátenému priebehu ochorenia. Medzi symptómy patrí abnormálny vývoj peria, zmeny sfarbenia kože, zakrpatený vzrast, ascites (tekutina v bruchu) a zväčšenie pečene. Infekcia APV nemusí byť letálna, v niektorých prípadoch sa ochorenie navonok neprejavuje vôbec alebo je len narušená tvorba peria. Podobným ochorením, ktoré zasahuje perie, a tým pádom má podobné príznaky je PBFD. Je zapríčinené vírusom „Beak and feather disease virus“ (BFDV) a prvý raz bolo popísané u austrálskych kakadú, preto sa väčšina výskumu sústreďuje na austrálske izolácie. Doteraz je to najvýznamnejšie rozšírené infekčné ochorenie medzi papagájmi. Začiatok choroby je charakterizovaný letargiou, depresiou a nechuťou do jedla. Klinické symptómy sa vyznačujú stratou váhy, dystrofiou, stratou peria a v niektorých prípadoch deformáciou zobáka.

Na detekciu vírusov sme používali polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) a jej kvantitatívnu modifikáciu (qPCR). Na prítomnosť APV sme zanalyzovali 295 vtákov a zaznamenali sme 1,4 % výskytu. V prípade BFDV sme analyzovali celkovo 1078 vzoriek papagájov z rokov 2017, 2018 a začiatku roku 2019. Pozorovali sme nárast výskytu vírusu zo 7% z roku 2017 na 11%  v roku 2018. Do apríla roku 2019 sa zvýšil výskyt až na 22%.  U druhu Alisterus scapularis sme počas diagnostiky BFDV identifikovali nešpecifický PCR fragment, ktorý bol charakteristický pre jedincov tohto druhu a jeho veľkosť bola v oblasti diagnostického PCR fragmentu. Sekvenačnou analýzou fragmentu sme zistili, že obsahuje konzervovanú doménu Gag_p30. Je to podjednotka Gag polyproteínu, ktorá býva zodpovedná za sformovanie vírusu. Genóm A. scapularis zatiaľ nie je osekvenovaný a pôvod sekvencie vyžaduje ďalšie skúmanie. Na rozlíšenie nešpecifického fragmentu od vírusu BFDV sme do diagnostického postupu zaviedli restričknú analýzu.

Oba vírusy môžu zapríčiniť smrť postihnutých jedincov a tým aj citovú a ekonomickú stratu pre chovateľov, preto je dôležitá preventívna kontrola chovných jedincov. Vzhľadom na pozorovaný nárast výskytu BFDV je dôležité, aby chovatelia izolovali a testovali nových jedincov a zabránili tak šíreniu vírusu v chovoch.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia

Dobrý podvečer,

čím si vysvetľujete taký nárast z roku 2017 do roku 2019? Mohol v tom zohrávať úlohu výskyt jedincov v danej oblasti? tz. nepozorovali ste rozdiely výskytu ochorenia PBFD samostatne v jednotlivých krajinách (tz. aké bolo rozdelenie dát).

ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,
ďakujem za otázku. Nárast si vysvetľujeme rozšírením ochorenia v jednotlivých chovoch.Chovatelia nedodržiavajú zásady bezpečného chovu a neizolujú nových jedincov. Ochorenie sa vyznačuje vysokou infekčnosťou. Rozdiely výskytu ochorenia v jednotlivých krajinách sme nepozorovali. Dáta sme mali rozdelené podľa rokov. Mohli by sme ich rozdeliť aj na krajiny a druhy vtákov ale to sme zatiaľ nerobili.