Implementácia farmakogenetiky do zdravotnej starostlivosti. Skúsenosti nášho pracoviska.

Implementácia farmakogenetiky do zdravotnej starostlivosti. Skúsenosti nášho pracoviska.

Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
67%
Prevedenie (dizajn)
60%
Diskusná interakcia
67%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%80%100%

Implementácia farmakogenetiky do zdravotnej starostlivosti. Skúsenosti nášho pracoviska.

Silvia Dallemule1 , Pavol Ďurina , Miriama Juhosová , Eva Konečná , Jana Makýšová , Daniel Böhmer
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky – expertízne pracovisko so zameraním na molekulárnu a biochemickú genetiku zriedkavých metabolických a vybraných genetických chorôb, Mickiewiczova 13, Bratislava
salix@hotmail.sk

Hoci do potenciálu farmakogenetického testovania optimalizovať farmakoterapiu boli vkladané veľké nádeje, doterajší prínos farmakogenetiky pre rutínnu klinickú prax je relatívne malý a úroveň implementácie farmakogenetiky do každodennej medicínskej praxe je nielen na Slovensku ale i celosvetovo neuspokojivá. Pri prekonávaní implementačných bariér je nevyhnutný multidisciplinárny a multiinštitucionálny prístup. Na Slovensku chýba zastrešujúca organizácia resp. pracovná skupina vedúca tento náročný implementačný proces. Inšpiráciou môžu byť popredné svetové organizácie zaoberajúce sa implementáciou farmakogenetiky do každodennej starostlivosti o pacienta (napr. Clinical pharmacogenetics implementation consortium – CPIC, Ubiquitous pharmacogenomics consortium). Trendom je popri zachovaní molekulovo-genetického vyšetrovania vybraných dvojíc gén+liek zavádzanie MPS (masívne paralelné sekvenovanie) panelových vyšetrení zahŕňajúcich analýzu väčšieho počtu génov zapojených do metabolizmu viacerých farmák a realizovať takéto vyšetrenia prospektívne, aby výsledok bol k dispozícii pri preskripčnom rozhodovaní. Pri dizajnovaní vlastného farmakopanelu sa nám javí ako najracionálnejšie zahrnúť gény, pre varianty ktorých existujú konkrétne odporúčania týkajúce sa úpravy dávky farmaka.

Zdroje: 
AUWERX Ch., Sadler M.C., Reymond A., Kutalik Z., 2022. From pharmacogenetics to pharmaco-omics: Milestones and future directions. HGG Adv. 2022 Apr 14; 3(2): 100100. Published online 2022 Mar 16. doi:10.1016/j.xhgg.2022.100100.
LUZZATTO L, Mehta A, Vulliamy T. 2001. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D (eds). The Metabolic and MolecularBases of Inherited Disease. McGraw-Hill: New York, NY, pp 4517–4553.
OBRADOVIC M., Mrhar Ales, Kos Mitja, 2008. Cost-effectiveness of UGT1A1 genotyping in second-line, high-dose, once every 3 weeks irinotecan monotherapy treatment of colorectal cancer. Pharmacogenomics 2008.
RAMSEY LB, S G Johnson, K E Caudle, C E Haidar, D Voora, R A Wilke, W D Maxwell, H L McLeod, R M Krauss, D M Roden, Q Feng, R M Cooper-DeHoff, L Gong, T E Klein, M Wadelius, M Niemi, 2014. The clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline for SLCO1B1 and simvastatin-induced myopathy: 2014. update. Clinical pharmacology & Therapeutics | VOLUME 96 NUMBER 4 | october 2014
SMITH DM, Peshkin BN, Springfield TB, et al. 2020. Pharmacogenetics in practice: Estimating the clinical actionability of pharmacogenetic test-ing in perioperative and ambulatory settings. Clin Transl Sci. 2020; 13(3):618–627.
VAN DER WOUDEN C.H. et al. 2017. Implementing Pharmacogenomics in Europe: Design and Implementation Strategy of the Ubiquitous Pharmacogenomics Consortium. Clinical Pharmacology & Therapeutics · March 2017 DOI: 10.1002/cpt.602.
 

 

Diskusia

Dobrý deň, uvádzate, že Vaše pracovisko pracuje v danej problematike už vyše 10 rokov, môžete vyčísliť koľko pacientov bolo za ten čas vyšetrených? Ako je v tomto smere nastavená spolupráca so zdravotnými poisťovňami? Existujú na Slovensku aj v iných mestách takto zamerané laboratória? Viete porovnať situáciu napr. s pomermi v Českej republike ohľadom dostupnosti farmakogenetiky pre pacientov? Vopred Vám ďakujem za Vaše vyjadrenia, ZB 

Dobrý deň. Ročne na našom pracovisku realizujeme približne 200-350 molekulovo-genetických analýz génu UGT1A1 (obvykle u pacientov za účelom objasnenia hyperbilirubinémie, pri podozrení na Gilbertov syndróm). Detekcia alely DPYD*2A je na našom pracovisku zavedená od roku 2013, ročne prijímame 1-2 požiadavky na toto vyšetrenie a obvykle ide o indikáciu genetikom u pacienta so závažnými prejavmi toxicity. Počet požiadaviek na vyšetrenie TPMT je za posledné roky stabilný a pohybuje sa v priemere 250/rok. Farmakogenetika warfarínu bola na našom oddelení zavedená v roku 2011, odkedy poskytujeme molekulovo-genetickú analýzu variantov CYP2C9*1,*2,*3 a VKORC1*1,*2,*3. Prvé dva roky sme prijímali ročne vyše 70 požiadaviek na vyšetrenie farmakogenetiky warfarínu. Nasledujúce roky sme zaznamenali pokles tohto dopytu a v roku 2022 boli požiadavky na toto vyšetrenie len 4. S požiadavkou na sekvenčnú analýzu génu pre glukóza-6-fosfátdehydrogenázu sa stretávame zriedka. Ohľadne otázky zazmluvnenia – nebol žiaden problém, ZP vyšetrenia preplácajú.

Od roku 2020 sme mali v ponuke panelové vyšetrenie (MPS – masívne paralelné sekvenovanie) 33 génov – požiadavky boli len 2, výsledky boli ťažko „aplikovateľné“ do klinickej praxe, mali sme interpretačné problémy, preto sme pristúpili k dizajnovaniu vlastného panelu génov, pre varianty ktorých sú konkrétne odporúčania na zmenu dávkovania – aktuálne zavádzame, uvítame nové požiadavky na vyšetrenia. (preplácanie zdravotnými poisťovňami „dolaďujeme“)

Aj iné laboratória majú v ponuke niekoľko farmakogenetických vyšetrení typu dvojice gén+liek. Nemám vedomosť, že by niekto mal v ponuke komplexné panelové vyšetrenie. Situáciu v ČR som podrobne nemapovala, avšak vo všeobecnosti sú trendy také, že pri požiadavke na vyšetrenie väčšej skupiny génov sa zrealizuje vyšetrenie klinického exómu/ celoexómové sekvenovanie a vyhodnotia sa gény, ktoré sú asociované s oblasťou záujmu – napr. farmakogenetika...

Ďakujem za otázky. Dallemule

Ďakujem veľmi pekne za precíznu odpoveď. Všetko dobré do Vašej ďalšej práce Vám želá ZB.

Prajeme pekný deň, Vážená pani Dallemule, dovoľte mi v mene celého organizačného tímu Preveda pogratulovať Vám k skvelému úspechu.

V aktuálnom ročníku konferencie sme vašu štúdiu vybrali medzi ocenené práce. 

Prajeme Vám a celému autorskému kolektívu veľa úspechov v napredovaní vášho výskumu. Držíme Vám palce a veríme, že sa s nami vy, prípadne vaši kolegovia podelíte so skvelými výsledkami aj v ďalších ročníkoch Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Ešte raz gratulujeme!

V priebehu najbližších týždňov Vám zašleme výhru v podobe malého darčeka. Tím OZ Preveda!

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť diplom.