MUDr. Silvia Dallemule

Používateľský profil
MUDr. Silvia Dallemule

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky
Adresa:
Mickiewiczova 13,
813 69, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

70%
Hodnotenie príspevku

Úvod do farmakogenetiky

Molekulárna biológia a genetika
2021
100%
Hodnotenie príspevku

L1 syndróm - stručný prehľad, kazuistika

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
-
Hodnotenie príspevku