Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana?

Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana?

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
80%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc Miroslava Mališová60%60%-
Mgr. Natália Andelová PhD.100%100%-
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.80%80%100%
ISBN: 978-80-972360-2-1

Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana?

Ľubomír Lonek1 , Veronika Farkašová1 , Lucia Griecsová1 , Daniela Ježová2 , Táňa Ravingerová1
1 Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava, Slovensko
2 Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko
lubomir.lonek@gmail.com

Úvod.  Cvičenie, dokonca aj krátkodobé, predstavuje jednu z foriem endogénnej kardioprotekcie - ochranného fenoménu/mechanizmu známeho ako preconditioning (PC), keď prostredníctvom mierneho stresu srdce nadobúda zvýšenú odolnosť voči akútnej ischémii. Mechanizmy adaptácie indukovanej cvičením nie sú celkom prebádané, uvažuje sa však o.i. aj o podobných kaskádach „prežitia“ ako v prípade fenoménu ischemického PC – RISK a SAFE. Taktiež sú známe aj negatívne účinky dlhodobého cvičenia. V tejto práci sme sa zamerali na vplyv dobrovoľného cvičenia potkanov v „bežeckom“ kolese na hladiny a fosforyláciu srdcových proteínov kináz ERK 1/2 z rodiny MAP-kináz, GSK3β, PI3K/Akt, eNOS a PKCε známych ako ,,kaskády prežitia“ ktoré patria ku kľúčovým mechanizmom zapojeným do kardioprotektívneho (predovšetkým anti-infarktového) účinku pri rôznych formách PC a dlhšie trvajúcej adaptácie. Sledovali sme expresiu signálnych dráh vedúcich k smrti bunky – proapoptotické a antiapoptotické mechanizmy: proteíny Bax a Bcl-2.

Materiál a metódy. Samce potkanov kmeňa Sprague-Dawley vo veku 8 týždňov boli náhodne rozdelené do dvoch skupín: v skupine RUN potkany dobrovoľne behali v klietkach vybavených „bežeckým“ kolesom po dobu 23 dní. Kontrolné jedince boli v rovnakom čase umiestnené v štandardných klietkach bez možnosti cvičenia. Na konci experimentu boli v oboch skupinách odobraté vzorky tkaniva ľavej komory srdca pre detekciu expresie hladín proteínov metódou Western blot.

Výsledky. Dobrovoľné cvičenie potkanov indukovalo nárast hladín a fosforylácie kináz Akt, ERK 1/2 a GSK3β v srdci cvičiacich potkanov. Takisto bol u týchto potkanov zaznamenaný signifikantný nárast hladín eNOS a PKCε a pomeru Bax/Bcl-2.

Záver. Chronická aktivácia kináz RISK môže byť škodlivá, pretože vedie ku hypertrofii myokardu. V súlade s tým je aj aktivácia mechanizmov apoptózy a zvýšená eNOS produkujúca NO (s následným zvýšením ROS), na rozdiel od krátkodobej NO a ROS produkcie počas akútneho PC. Tieto výsledky naznačujú, že v myokarde adaptovanom na fyzickú záťaž sa indukujú prirodzené procesy vlastnej kardioprotekcie. Pri dlhodobom neprerušovanom cvičení to môže viesť až k maladaptácií. Poukazuje na to zvýšená fosforylácia proteínov zahrnutých do mechanizmov apoptotózy a produkcie ROS.

Poďakovanie: 

Za podpory grantov VEGA SR 2/0141/18, 2/0151/17, APVV-0102-11, APVV-15-0119, APVV-15-0607, ITMS 26230120006.

Zdroje: 

Diskusia

Dobry den, velmi prospesna praca! Zo zvedavosti by ma zaujimalo kolko ste mali zvierat v exp. skupine? Neuvazovali ste nahodou aj o tom sledovat aj napr. plyv nahodneho cvicenia na hmotnost resp. spotrebu stravy u zvierat (C vs RUN). Mozno by bolo zaujimave vase vysledky korelovat aj so zmenami napr. lipidoveho profilu u potkanov (TAG, CHOL-LDL, CHOL-HDL) a vyhodnotit tak vplyv nahodneho cvicenia na vybrane metabolicke parametre. Ako dalej planujete rozvijat tuto problematiku v naslednych experimentoch? Vopred dakujem za odpovede! ZB

Pekný deň prajem. Ďakujem za podnetné myšlienky. V skupine bolo 8 behajúcich potkanov, 8 kontrol. Rozdiel celkového prírastku bol mierne vyšší u nebehajúcich potkanov. U behajúcich potkanov sme zaznamenali nárast priemerného príjmu potravy. Rozmýšľame nad vyskúšaním metódy TBARS na hodnotenie peroxidácie lipidov...Hodnotenie lipidového profilu by bolo naozaj zaujímavé. Vedeli by ste poradiť nejaký typ metodiky? Chceli by sme skupinu doplniť o jedince s rôznymi komorbiditami (vysoký tlak, diabetes). V súčasnosti hodnotíme aký vplyv má typ kmeňa na dĺžku - dobrovoľnosť behania a dĺžka behania na fyziologické a biochemické parametre srdca jedincov.

Dobry den, dakujem za odpoved, v nasom kolektive mame zavedenu metodiku TBARS, bliszie info hladajte napr. v praci Klimas et al., Phytother. Res. 24: 969–974 (2010) Pycnogenol® Improves Left Ventricular Function in Streptozotocin-Induced Diabetic Cardiomyopathy in Rats. Drzim place, nech sa vam dari aj nadalej. ZB

Dobrý deň. Ďakujem za rady a tip na článok s metodikou.