Ľubomír Lonek

Používateľský profil
Ľubomír Lonek

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
840 05, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana?

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2018
87%
Hodnotenie príspevku

Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2017
100%
Hodnotenie príspevku

Môže cvičenie aktivovať kardioprotektívnu signálnu dráhu PI3K/Akt?

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2017
100%
Hodnotenie príspevku

Prevencia zlyhávania srdca aktiváciou vlastných adaptačných mechanizmov pri indukovanej záťaži

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2016
97%
Hodnotenie príspevku