jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývoj, príprava a kontrola liečiv, transportné systémy liečiv, ekotoxicita, humánna toxikológia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
MVDr. Zuzana Sihelská PhD. Porovnanie antimykotickej senzitivity izolátov M. pachydermatis získaných od zdravých a chorých psov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Zuzana Hľasová Lectin-Based Method for Evaluation of Neuraminidase Activity and Its Inhibitors Otvoriť Otvoriť
Mgr. Bernard Mravec BODIHY-komplexy, zdroj nových Vis-Vis prepínačov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Róbert Šandrik UV VIS spektroskopia – nástroj na rozlíšenie konkurenčných interakcií NH vodíkov izatínhydrazónov s aniónmi v závislosti od ich štruktúry Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Jakubčinová Saccharide precursors suitable for preparation of potential inhibitors of glycosyltransferases Otvoriť Otvoriť
Ing. Lívia Dikošová Nová stratégia prípravy 4-hydroxyizoxazolidínov Otvoriť Otvoriť
Ing. Radka Štadániová Synthesis of Isoxazolidinyl Triazoles - Promising Drug Candidates Otvoriť Otvoriť
Ing. Róbert Balogh Syntéza a charakterizácia nových polymérov na báze tiazolo[5,4-d]tiazolu ako fotoaktívnych materiálov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Viera Hrivnáková Porovnanie celkového obsahu sacharidov a urónových kyselín u rastlín Momordica grosvenori a Momordica charantia Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Štefan Husár Formulácia „abuse resistant“ liekovej formy s prolongovaným účinkom opiátového analgetika Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ