jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Otvorená sekcia

Sekcia je určená všetkým účastníkom, ktorých príspevkom zameraním nevyhovovala ani jedna zo sekcií

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Tatijana Kotuš The effect of water turbidity on water temperature in the stream Otvoriť Otvoriť
Mgr. René Link Štúdium črevného mikrobiómu pacientov s ulceróznou kolitídou Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ľuboš Ambro PhD. Dynamika črevného mikrobiómu zdravého človeka počas deviatich mesiacov Otvoriť Otvoriť
Bc. Zuzana Gregušková Development of the potential alternative for synthetic exfoliating particles in the skin cosmetics based on biodegradable polymer poly(3-hydroxybutyrate) Otvoriť Otvoriť
Viktória Čákyová Biodegradovateľné materiály v medicíne: štúdium adsorpcie proteínov na povrch práškového zinku Otvoriť Otvoriť
MUDr. Terézia Sedlačková Význam hladiny vitamínu D po operačných výkonoch Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lukáš Pašteka Charakterizácia zmien mikroštruktúry povrchu Fe-Cr-Ni ocele vplyvom chemického a mechanického opracovania Otvoriť Otvoriť
Mgr. Alžbeta Šujanová Druhové zastúpenie krvných parazitov radu Haemosporida u vtákov Otvoriť Otvoriť
Bc. Monika Šuranová Antibakteriálny účinok dezinfekčných mydiel s esenciálnymi olejmi Otvoriť Otvoriť
Mgr. Zuzana Gogaľová PhD. Aterogénny index plazmy vo vzťahu k vybraným antropometrickým ukazovateľom adipozity v súbore probandov slovenskej majoritnej populácie Otvoriť Otvoriť
RNDr. Eva Barbušinová PhD. Molekulárna detekcia pôvodcov onchocerkózy u jeleňov lesných (Capreolus capreolus) Otvoriť Otvoriť
Mgr. Mária Hečková Modifikované uhlíkové vlákna ako efektívny katalyzátor pre HER Otvoriť Otvoriť
Bc. Táňa Jobbágyová Citlivosť Pseudomonas aeruginosa ako pôvodcu nozokomiálnych nákaz na vybrané esenciálne oleje Otvoriť Otvoriť
Alžbeta Glovaťáková Využitie konopy siatej pre zdravie človeka Otvoriť Otvoriť
Bc Rastislav Dorčák Modifikácia biomateriálov na báze železa pre zvýšenie biokompatibility Otvoriť Otvoriť
Mgr. Viktória Lukáčová Spokojnosť pacientov ako indikátor hodnotenia kvality v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Capková Sulphur/Carbon Cathodes for Lithium-Sulphur Batteries Otvoriť Otvoriť
Frederika Chovancová Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami ZnO Otvoriť Otvoriť
RNDr. Silvia Porubčanová Baktericídne pôsobenie kombinácií esenciálnych olejov na Staphylococcus aureus Otvoriť Otvoriť
Viktória Rišková Prehľad klinických príznakov u pacientov s COVID-19 Otvoriť Otvoriť

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ