Morfologické zmeny nadobličiek vyvolané poškodením sympatického nervového systému po závažnom traumatickom poranení miechy

Morfologické zmeny nadobličiek vyvolané poškodením sympatického nervového systému po závažnom traumatickom poranení miechy

Sekcia: 
Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
92%
Prevedenie (dizajn)
92%
Diskusná interakcia
92%

Morfologické zmeny nadobličiek vyvolané poškodením sympatického nervového systému po závažnom traumatickom poranení miechy

Erika Kellerová1 , Jana Fedorová , Jaroslav Pavel
1 Oddelenie neurodegenerácie, plasticity a reparácie; Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Neurobiologický ústav, Šoltésovej 4-6, 0401 Košice
kellerova.erika@gmail.com

Nadobličky sú dôležitým párovým endokrinným orgánom produkujúcim hormóny podieľajúce sa na stresovej odpovedi organizmu a to buď prostredníctvom rýchlej sympatoadrenálnej reakcie zabezpečenej uvoľňovaním katecholamínov z drene (reakcia „boj alebo útek“), alebo uvoľňovaním glukokortikoidov a mineralokortikoidov z kôry v rámci procesov riadených osou hypotalamus-hypofýza-nadobličky (HPA). Traumatické poranenie miechy (TPM) vedie k narušeniu až k úplnej strate signalizácie medzi hypotalamom a nadobličkami, pričom závažnosť postihnutia organizmu priamo súvisí s lokalizáciou lézie. Následky TPM lokalizovaného na úrovni krčnej, resp. na vyšších oblastiach hrudnej chrbtice sa prejavujú nadmernou stimuláciou osi HPA, nadprodukciou glukokortikoidov a tým pádom imunosupresiou a zvýšeným rizikom infekcie. Pri nižšej úrovni TPM, pri ktorej je čiastočne narušená inervácia nadobličiek, os HPA naopak nereaguje na stimuly z vyšších centier, čo vedie k nedostatočnej imunosupresii a k zvýšenému zápalovému stavu. Narušenie neurohormonálnej regulácie organizmu v dôsledku narušenia sympatického nervového systému vplýva aj na samotnú morfológiu nadobličiek. Na detailnejšiu analýzu týchto zmien sme z tohto dôvodu uskutočnili analýzu nadobličiek samíc potkanov Wistar po 40 g kompresii miechy trvajúcej 15 minút na úrovni Th9 v priebehu 28 dňovej periódy prežívania. Priebeh spontánnej obnovy funkcie zadných končatín po TPM bol hodnotený pomocou Basso, Beatie a Bresnahan (BBB) lokomotorickej metódy. Na vylúčenie vplyvu samotného zákroku boli výsledky porovnané so sham- operovanými kontrolnými zvieratami, pri ktorých bola uskutočnená iba laminektómia. Najvýraznejšie morfologické zmeny boli pozorované počas prvých 7 dní po TPM. Okrem zmien v intenzite zafarbenia boli pozorované aj zmeny v samotnej veľkosti nadobličiek. Objem nadobličiek a ich jednotlivých zón sme stanovili prostredníctvom Cavalieriho stereometrickej metódy. Na základe získaných výsledkov sme preukázali, že zväčšenie objemu nadobličiek počas prvých 7 dní po TPM bolo spôsobené hyperpláziou zona fasciculata. Nakoľko je práve táto zóna zodpovedná za produkciu a uvoľňovanie glukokortikoidov, predpokladáme, že pozorované zmeny priamo súvisia so zmenami vyvolanými nereagujúcou osou HPA po TPM.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla za podpory projektov APVV-18-0163; ITMS 2014+:313011V344.

Diskusia

Dobrý deň. Blahoželám k peknej práci. Spomínate v nej, že nerušenie neurohormonálnej regulácie je závislé od lokalizácie lézie poranenia miechy. Chcela by som sa opýtať, aké sú rozdiely v produkcii stresových hormónov pri rôznych úrovniach lokalizácie lézie? Ďakujem za odpoveď a pozdravujem.

Dobrý deň, ďakujem za otázku. Pri poranení miechy lokalizovanom na vyšších úrovniach (napr. na úrovni krčných stavcov alebo vyššie lokalizovaných hrudných) dochádza k celkovému prerušeniu spojenia sympatického NS s nadobličkami. To sa prejavuje výraznou nadprodukciou glukokortikoidov bez fungujúcej spätnej väzby. Os hypotalamus-hypofýza-nadobličky nereaguje. Na druhej strane poranenie miechy na nižších úrovniach je typické tzv. neodpovedajúcou osou hypotalamus-hypofýza-nadobličky. Tu sa produkcia glukokortikoidov pohybuje na kontrolných hodnotách alebo dokonca pod kontrolnými hodnotami.