RNDr. Zora Krivošíková PhD.

Používateľský profil
RNDr. Zora Krivošíková PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Adresa:
Limbová 12,
83303, Bratislava
Slovensko