Vplyv obezity navodenej vysokotukovou diétou a fyzickej aktivity na kosť v experimentálnom modeli potkana s a bez ovariektómie

Vplyv obezity navodenej vysokotukovou diétou a fyzickej aktivity na kosť v experimentálnom modeli potkana s a bez ovariektómie

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Martin Sojka100%100%100%
Ing. Lucia Hudecová100%100%100%
Mgr Eva Rollerova PhD100%100%100%
MVDr. Radka Aláčová100%100%100%
Mgr. Júlia Ondrejková100%100%100%
doc.MUDr. Katarína Holečková PhD100%100%100%
MUDr. Katarína Juríčková100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-1-4

Vplyv obezity navodenej vysokotukovou diétou a fyzickej aktivity na kosť v experimentálnom modeli potkana s a bez ovariektómie

Katarína Krivošíková1 , Zora Krivošíková2 , Martin Gajdoš , Juraj Payer3
1 Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, SR
2 Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU v Bratislave
3 V. interná klinika LF UK a UN v Bratislave
katarina.krivosikova@gmail.com

Úvod: Osteoporóza a obezitou sú multifaktoriálne chronické ochorenia s neustále rastúcou prevalenciou. Napriek výraznému vzájomnému vzťahu medzi obezitou a vysokým zdravotným rizikom je už dlhodobo diskutovaný tzv. "paradox obezity", podľa ktorého obezita predstavuje ochranný faktor proti osteoporóze. Tento účinok sa vysvetľuje zvýšenou mechanickou záťažou vďaka zvýšenej telesnej hmotnosti a tiež zvýšenou produkciou estrogénov v tukovom tkanive. V súčasnosti sa objavuje stále viac prác, ktoré tieto tvrdenia nepotvrdzujú, alebo vyvracajú.

Cieľ práce: Zistiť vplyv zmeny telesnej hmotnosti navodenej vysokotukovou diétou a cvičením na stav kostného minerálu (BMC), kostnej hustoty (BMD) v modeli potkana s/bez ovariektómie.

Materiál a metódy: Do experimentu bolo zaradených 48 samičiek potkana vo veku 4 týždňov. Zvieratá boli rozdelené podľa výživy do skupiny so štandardnou stravou (n=16, SD) a do skupiny s vysokotukovou stravou (n=32, HFD). Po 8 týždňoch bolo 8 zvierat z každej skupiny ovariektomovaných (Ovx), ostatné zvieratá boli sham operované (Sham). Ďalších 10 týždňov zvieratá pokračovali v diéte, pričom 8 zvierat HFD-Ovx a 8 zvierat z HFD-Sham skupiny absolvovali tréning na bežeckom trenažéri (1 hod., 20m/min., 5 dní v týždni). U zvierat sme merali hmotnosť, obvod pása a vybrané denzitometrické parametre (BMD, BMC, plocha kosti, telesná kompozícia) pred ovariektómiou a po ukončení experimentu. Výsledky boli štatisticky vyhodnotené s použitím softvéru SPSS verzia 23 (SPSS Inc., IL, USA).

Výsledky: Ovariektómia a HFD významne zvýšila telesnú hmotnosť, celkový obsah tuku a plochu kostí. Zvýšenie BMC a obsah tuku nebolo významné u cvičiacich zvierat, ale nárast BMD v porovnaní s necvičiacimi zvieratami bol štatisticky významný. Najvýraznejší účinok bol zistený v tíbii, menej významný v krčku femuru a v lumbálnej chrbtici. Zmena celkového telesného tuku významne inverzne korelovala so zmenou BMD a pozitívne so zmenou BMC a zmenou plochy kosti.           

Diskusia a záver: Ukázalo sa, že obezita navodená vysokotukovou diétou viedla k nárastu veľkosti tíbie u mladých rastúcich samičiek potkanov a zvýšenej mineralizácii potrebnej na udržanie dostatočnej kostnej hustoty. U dospelých samičiek nárast telesnej hmotnosti tiež koreloval s veľkosťou tíbie, mineralizácia však nebola dostatočná, čo sa prejavilo zníženou kostnou hustotou. Ovariektómia tento vplyv akcelerovala. Cvičenie malo čiastočne ochranný účinok, hlavne u ovariektomovaných zvierat. Znížená kostná hustota dáva predpoklad zníženej kvality kostí, a tým aj zvýšenému riziku vzniku zlomenín v dospelosti, hlavne po menopauze. Aký je vplyv obezity na kvalitu a fragilitu kostí počas rastu v mladosti zostáva otázkou.

Kľúčové slová: obezita, fyzická aktivita, ovariektómia, kostná hustota, kostný minerál

Poďakovanie: 

Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu „Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia“, ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroje: 

Diskusia

Pekny den prajem, gratulujem k skvelym vysledkom, rad by som sa opytal, i napriek tomu, ze to nebolo priamo cielom vasej prace.. da sa dedukovat, ze v pripade adolescentov, resp. v mladosti plati, ze dostatocna mineralizacia, optimalna kostna hustota automaticky chrani pred osteoporozou, alebo aj v takomto pripade su ine limitujuce faktory, napr. obezita u mladej populacii je stale viac sklonovana..

Ďakujem za otázku. Áno, v mladosti sa vytvára tzv. maximum kostnej hmoty (peak bone mass), ktoré závisí od stavu výživy, dostatočného príjmu minerálov a bielkovín, pohybu, a vôbec, životného štýlu. Fyziologické znižovanie kostnej hustoty nastáva cca. po 35. roku života a osteoporóza po menopauze. Čím je PBM vyšší, tým neskôr nastáva osteoporóza. V prípade obezity sa ukazuje, že v adolescencii má skôr protektívny účinok, pravdepodobne vplyvom mechanickej záťaže na kosť, a obézni adolescenti (platí aj pre zvieratá) majú vyššie BMD ako štíhli. V pre- a postmenopauze sa ale situácia mení a kostný metabolizmus je vplyvom obezity narušený (adipokíny, zápalové cytokíny...) a dochádza k zníženiu BMD a zvýšenej fragilite kosti.

A predsa len este jedna taka spekulativna otazka.. zaujimalo by ma ake vysledky by ste dosiahli pri porovnani mladej skupiny, ktora neabsolvuje trening a dospelych zvierat, ktore su vystavene cviceniu.. Dakujem za odpovede a prajem vela uspechov v peknej studii!

Podľa vášho návrhu sme skúsili porovnať BMD v skupine dospelých cvičiacich obéznych zvierat s BMD mladých necvičiacich, ktoré bolo štatisticky významne vyššie (p<0,012). Takéto porovnanie podľa môjho názoru ale nie je úplne správne, pretože potkan vo veku troch mesiacoch ešte nemusí dosiahnuť peak bone mass, a preto nevieme, či u starších dospelých je hodnota BMD dosiahnutá vďaka cvičeniu alebo bola dosiahnutá prirodzeným nárastom kostnej hmoty.