Diverzita denných motýľov na lúčnych a pasienkových biotopoch v obciach Telgárt a Šumiac

Diverzita denných motýľov na lúčnych a pasienkových biotopoch v obciach Telgárt a Šumiac

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
77%
Prevedenie (dizajn)
84%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Beáta Pramuková40%40%-
Ing. Veronika Brandýsová60%80%-
Mgr. Petra Bujňáková80%100%100%
Mgr. Daniela Uhereková Šmelková100%100%-
Miroslav Ferko100%100%-
Mgr. Pavol Kenderessy Ph.D.80%--

Diskusia

Dobrý večer pani magisterka.
Zaujímalo by ma, ako ste identifikovali druhy. Prevádzali ste identifikáciu priamo na stanovišti? Predpokladám, že práve pri ohrozenom druhu modráčika ste jedincov vrátili späť do voľnej prírody. Ďakujem

Dobrý deň pani magisterka, ľahko determinovateľné druhy som určovala priamo v teréne počas letu jedincov, kým problematickejšie druhy som odchytávala a neskoršie v laboratóriu determinovala pomocou determinačných kľúčov. Čo sa týka druhu M. teleius- modráčika bahenného tak tohto jedinca som determinovala priamo v teréne a následne som ho vypustila späť do voľnej prírody. Na determináciu sú však veľmi náročné napríklad vretienky (ktoré sú tiež predmetom môjho výskumu) - spoľahlivé rozlíšenie niektorých našich druhov je možné iba na základe porovnávania diferencií v stavbe kopulačných orgánov. Ďakujem za prejavený záujem o môj príspevok! S pozdravom ostávam...