jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Biotechnológie a potravinárske technológie

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy v biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve, bioremediácie, funkčné potraviny, geneticky modifikované potraviny, kvalita a autenticita potravín, výživa a ochrana zdravia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
MSc Patrycja Cichońska The effect of propionic fermentation on the content of carbohydrates and B vitamins in plant-based beverages Otvoriť Otvoriť
Bc. Lucia Zuščíková Spermatogonálne kmeňové bunky Otvoriť Otvoriť
Bc. Lucia Dianová Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu Otvoriť Otvoriť
Lidia Stasiak-Różańska Biotransformation of waste glycerol to bacterial cellulose Otvoriť Otvoriť
Bc. Denis Bažány Vplyv polyfenolických biomolekúl na endrokrinný profil krvi Otvoriť Otvoriť
Bc. Terézia Czodorová Regulácia expresie promótora kontrolujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis Otvoriť Otvoriť
Mrs. Malgorzata Ziarno The use of lactic acid fermentation and propionic acid fermentation to obtain fermented milk and bean drinks Otvoriť Otvoriť
Ing. Peter Herc Hodnotenie technologických parametrov a oxidácie králičieho mäsa počas skladovania po pridaní Macy (Lepdium meyenii) do kŕmnej dávky Otvoriť Otvoriť
Bc. Daniela Máčalová Inhibiční působení esenciálních olejů na bakterie produkující biogenní aminy Otvoriť Otvoriť
Mgr. Milan Karas Transgénne rastliny tabaku s konštitutívnou expresiou dehydrínového génu z duba letného Otvoriť Otvoriť
Ing. Nikoleta Šimonová Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov Otvoriť Otvoriť
M.Sc. Justyna Płoska Effect of bacterial cellulose impregnated with plant extracts and essential oils on the growth of Cronobacter bacteria Otvoriť Otvoriť
RNDr. Beáta Baranová PhD. Antigerminatívna a fytotoxická aktivita esenciálneho oleja z borovice lesnej (Pinus silvestris) Otvoriť Otvoriť
Tomáš Németh Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ