Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy

Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
99%
Prevedenie (dizajn)
99%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Erika Kellerová PhD.100%100%100%
Mgr. Ondrej Petruš100%100%100%
RNDr. PATRIK NUNHART100%100%-
Mgr. Mária Suváková100%100%100%
Ing. Peter Keša100%100%-
RNDr. Andrea Halaganová100%100%100%
RNDr. Petra Krafčíková100%100%100%
Katarína Kudláčová100%100%100%
RNDr. Eva Konkoľová PhD.100%100%100%
PharmDr. Štefan Husár PhD.80%80%100%
Mgr. Katarína Uličná100%100%100%
RNDr. Zuzana Bednáriková PhD. 100%100%100%
RNDr. Terézia Kisková PhD.100%100%100%
RNDr. Monika Kvaková100%100%100%
Mgr. Eva Kicková100%100%100%
Mgr. Marián Babinčák100%100%100%
RNDr. Jana Janočková PhD.100%100%100%
Ľuboš Bauer100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-4-5

Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy

Erika Demkovičová1 , Jana Fedorová , Jaroslav Pavel
1 Neurobiologický ústav BMC SAV, Košice, Slovenská republika
kellerova.erika@gmail.com

Renín-angiotenzínový systém (RAS) prostredníctvom hlavného efektorového neuropeptidu angiotenzínu II je všeobecne známy pre reguláciu krvného tlaku a homeostázu tekutín. Aj keď väčšina známych biologických účinkov je sprostredkovaných cez stimuláciu AT1 receptorov, výskum v posledných dvoch desaťročiach ukázal, že RAS je oveľa komplexnejší a signalizácia prostredníctvom AT2 receptorov (AT2R) zohráva taktiež dôležitú úlohu. AT2R sú za bežných podmienok vo väčšine tkanív len zriedkavo exprimované. Avšak ich expresia je výrazne zvýšená po poškodení tkaniva. V nedávnych výskumoch sa preukázalo, že selektívna stimulácia AT2R má veľký terapeutický potenciál pri vážnych poraneniach, akými sú traumatické poranenie mozgu, poškodenie periférnych nervov, cievna mozgová príhoda a poranenie miechy. Úspešnosť terapie prostredníctvom takejto stimulácie je veľmi závislá od vhodného načasovania. Z toho dôvodu bola v našich experimentoch skúmaná regionálna distribúcia AT2R po 40g kompresii miechy trvajúcej 15 minút na úrovni Th9 počas 28 dňovej periódy prežívania. Naše výsledky získané pomocou RT-PCR a WB analýzou poukázali na výrazné dynamické zmeny v expresii AT2R v mieche po jej traumatickom poranení, ktoré sú závislé na lokalizácii a čase prežívania.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla za podpory projektov VEGA No. 2/0049/19 a APVV-18-0163.

Zdroje: 

Diskusia

Dobrý deň pani doktorka, veľmi pekná práca a zaujímavý výskum. Zaujala ma informácia o závislosti dynamických zmien v expresii AT2R od lokalizácie traumatického poranenia miechy (ak som to správne pochopil). Je známe prečo je tomu tak, resp. sú oblasti miechy s výrazne vyššou úrovňou exprimácie týchto receptorov, prípadne existuje tu nejaká, povedzme lineárna, závislosť napríklad vzhľadom k vzdialenosti od mozgového kmeňa? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem veľa úspechov.

Dobrý deň, v prvom rade Vám ďakujem za otázku. V našom výskume sme uskutočnili traumu miechu na úrovni Th9, nesledovali sme teda iné úrovne poranenia. Rozumiem ale načo narážate..v texte bola myslená závislosť od lokalizácie skôr v zmysle lokálnej distribúcie týchto receptorov, či už v mieste poranenia alebo v kraniokaudálnom smere. Sledovaná dynamika v našom prípade spočíva v náraste hladiny AT2R mRNA ako aj proteínov najmä v prvých 14. dňoch od traumy, pričom následne sledujeme pokles ich hladín. Čo sa týka závislosti exprimácie AT2R vzhľadom na oblasť poškodenia miechy, tak toto doposiaľ nie je úplne známe. Na základe doterajších výskumov túto možnosť nemôžeme vylúčiť. Zaujímavý bol z tohto hľadiska výskum, v ktorom boli zistené zmeny v reakcii imunitného systému v závislosti od úrovne poškodenia miechy (Pruss a kol., 2017).

Dobrý deň, pekná práca. Zaujíma ma, akým spôsobom je vo všeobecnosti možné stimulovať expresiu konkrétnych génov, resp. proteínov v tkanivách in vivo? Ďakujem za odpoveď :)

Dobrý deň, ďakujem za otázku. Tejto oblasti sa v našom výskume síce nevenujeme, ale vo všeobecnosti je regulácia expresie vo vyšších organizmoch veľmi zložitá a je možné ju regulovať na viacerých úrovniach. V literatúre sa často spomína regulácia na úrovni transkripcie, najmä využitím regulačných proteínov, ďalej cez regulačné sekvencie a pod. Čo sa týka našej práce, do budúcna plánujeme stimuláciu receptora AT2R za využitia selektívnych agonistov.

Dobry den, chcela by som sa opytat ze ake spravanie sa vykazovali Vase potkany pri ktorych ste zaznamenali spominane traumaticke poranenie miechy?

Dobrý deň, potkany boli po zákroku paralyzované pod úrovňou poranenia. Ich správanie bolo hodnotené prostredníctvom BBB testu(Basso, Beattie, Bresnahan), čo je vlastne test určujúci mieru obnovy lokomotorickej aktivity. Potkany po zákroku stratili schopnosť ovládať močový mechúr, ktorá sa ale v priebehu cca 14 dní navrátila.

Ahoj Erika. Mam par otazok. 1) Ako sa da vysvetlit pokles hladiny AT2R mRNA medzi dnom 1-7? 2) Aka je hladina mRNA v dni 0 pred poskodenim miechy? 3) Aka je reprodukovatelnost experimentu? Kolko krat bol experient opakovany?

Ahoj, ďakujem za zaujímavé otázky. AT2R mRNA medzi 1-7 dňom poklesla hlavne v mieste poškodenia, ale ako si môžeš všimnúť, tak jeho distribúcia v okolitých segmentoch v kranio-kaudálnom smere mala skôr stúpajúci charakter. Momentálne experimenty stále prebiehajú, tak to zatiaľ s presnosťou nevieme povedať, každopádne to určite súvisí s procesmi prebiehajúcimi v organizme po poškodení, pričom zatiaľ vieme na určito povedať len toľko, že daný proces má určitú dynamiku. Tj. mRNA ako aj hladina proteínov je najvyššia po 14. dni poškodenia. Momentálne prebiehajú ďalšie experimenty, vďaka ktorým zistíme určite viac. Hladina mRNA pred poškodením je zahrnutá už v prezentovaných výsledkoch, bola použitá pri štatistike. Každý prezentovaný výsledok je normalizovaný s housekeeping génom 18s RNA a s kontrolným výsledkom (0 pred poškodením). V každej skupine prezentovaných výsledkov je priemer zo segmentov miechy z 5 zvierat, pričom výsledky vychádzali podobne, čiže dovolím si tvrdiť, že experiment je dobre reprodukovateľný.