Testovanie fagocytovej aktivity neutrofilov u Balb/c myší imunizovaných nonaglukozid-BSA konjugátom

Testovanie fagocytovej aktivity neutrofilov u Balb/c myší imunizovaných nonaglukozid-BSA konjugátom

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
90%
Prevedenie (dizajn)
85%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Milan Surový100%100%-
RNDr. Katarína Lopušná100%100%-
Ing. Zuzana Kňažická PhD.60%40%-
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.100%100%100%
Prezentácia nie je dostupná

Diskusia

Chcem sa spýtať, aké sú Vaše ďalšie experimentálne plány s nanoglukozid-BSA konjugátom. Ďakujem za odpoveď.

Pekný deň želám a ďakujem za opýtanie,

aktuálne stanovujeme hladiny antigén-špecifických protilátok v sérach imunizovaných myší ELISA technikou ako aj tzv. whole cell ELISA metódou (ide o modifikáciu klasickej sandwichovej ELISA-y, avšak ako antigén nám slúžia celé bunky resp. hýfy Candida albicans)

Vážená pani magisterka, v úvode môjho vstupu mi dovoľte Vás pozdraviť. Veľmi pekný a hodnotný príspevok. Konferencia sa postupne dostáva do svojej záverečnej fázy trvania a organizátori konferencie ma požiadali, aby som položil účastníkom otázky na diskusiu. Každému účastníkovi položím rovnaké všeobecné otázky, a potom podľa príslušnej odpovede budú príp. smerovať špecificky ďalšie.

Dovoľte mi opýtať sa Vás, čo bol hlavný činiteľ, ktorý rozhodol o tom, že sa venujete práve tej oblasti, ktorej sa venujete? Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem pekne za dotazy :)nakoľko som sa kvasinkám venovala počas mojej bakalárskej aj diplomovej práce,pokračujem s nimi aj počas doktorandského štúdia, aj keď teraz trošku z iného uhla pohľadu.

Pre ľudskú spoločnosť je práca v základnom (fundamentálnom) výskume veľmi dôležitá činnosť. V základnom výskume však nikto nevie dopredu povedať, aký profit z toho bude. Udáva však úroveň získaných výsledkov vo výskume aplikovanom, ktorý na ten základný výskum nadväzuje. Niektoré z objavov nájdu svoje uplatnenie v praxi (v technológiách, priemysle) „okamžite“, iné vedecké poznatky až po istej kratšej či dlhšej dobe. Príkladom takého objavu by mohol byť tzv. pozitrónový emisný tomograf (zariadenie PET kamera na identifikáciu zhubných nádorov v organizme), ktorý je produktom základného výskumu (antičastica k elektrónu pozitrón bola objavená niekedy v 40. rokoch min. st.; ale praktické použitie (v medicíne) to našlo až po cca 50-60. rokoch (v 90. rokoch a dnes)). No napriek tomu, uplatnenie v praxi dosiahnutých výsledkov z aktivity niektorých výskumníkov je len sotva možné. Ak je to možné, mohli by ste prosím priblížiť ostatným, aj menej zainteresovaným účastníkom, aký je impakt (výstup) Vami dosiahnutých výsledkov pre prax? V čom (resp. kde; uveďte aspoň 1 oblasť) vidíte možné využitie výsledkov Vášho výskumu (a s tým súvisiacej Vami vynaloženej energie a času a financií) v každodennej praxi (v priemysle, pre život, pre dobro človeka)?. Ďakujem za odpoveď.

Hlavným zmyslom nášho výskumu je štúdium semisynteticky pripravených oligosacharidových konjugátov, ktoré obsahujú sekvencie, ktoré sa aj reálne vyskytujú v natívny polysacharidových reťazcoch fungálnych bunkových stien,vychádzajúc zo zloženia bunkových stien rôznych fakultatívne patogénnych kvasiniek rodu Candida.
Našou úlohou je zistiť, či semi-synteticky pripravené konjugáty sú schopné indukovať imunitnú odpoveď organizmu (zatiaľ sa testujú na laboratórnych myšiach), teda či vôbec a keď áno, či sú schopné indukovať tvorbu pamäťových buniek a teda, či majú potenciálny protektívny účinok. Do budúcna by sa získané výsledky mohli použiť pri príprave anti-kandidovej vakcíny, nakoľko kandidózy sú nepríjemné a v niektorých prípadoch aj smrť-spôsobujúce ochorenie.