jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývoj, príprava a kontrola liečiv, transportné systémy liečiv, ekotoxicita, humánna toxikológia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Róbert Šandrik Vplyv Coulombických interakcii na ON/OFF funkcionalitu 3-(2-(perfluórfenyl)-2-fenylhydrazóno)indolín-2-ónu Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Kamila Chomaničová Hodnotenie vplyvu dihydrát magnéziumlaktátu na λ(max) a absorbanciu amlodipínu UV-VIS spektrofotometriou Otvoriť Otvoriť
Mgr. Romana Záhumenská Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív Otvoriť Otvoriť
Mgr. Bernard Mravec Fotochrómne vlastnosti jednoducho modifikovateľných hydrazónov na báze benzoylpyridínov Otvoriť Otvoriť
Silvia Pitoňáková Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov ďateliny lúčnej Otvoriť Otvoriť
Katarína Faturová Hybridné chalkóny indolu, syntéza a antiproliferačné vlastnosti Otvoriť Otvoriť
Jozef Hribík Syntéza a využitie alkaloidu tryptantrínu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Jakubčinová Fosforylačné reakcie vybraných 2-tiofuranóz Otvoriť Otvoriť
RNDr. Miroslav Horváth PhD. Nová cesta k tirapazaminu – hudbe budúcnosti v liečbe hypoxických nádorov Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ