Budezonid podaný vysokofrekvenčno-oscilačnou ventiláciou zlepšuje pľúcne funkcie a inhibuje zápal pri experimentálnom modeli ARDS

Budezonid podaný vysokofrekvenčno-oscilačnou ventiláciou zlepšuje pľúcne funkcie a inhibuje zápal pri experimentálnom modeli ARDS

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
90%
Prevedenie (dizajn)
90%
Diskusná interakcia
89%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Jozef Mažerik100%100%100%
Mgr. Jozef Džubara100%100%100%
Mgr. Veronika Kucháriková100%100%-
Mgr. Kristína Alfӧldiová100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%100%100%
RNDr. Monika Švecová100%100%100%
Mgr. Kristián Slíž100%100%100%
Mgr. Kristína Pápayová100%100%100%

Budezonid podaný vysokofrekvenčno-oscilačnou ventiláciou zlepšuje pľúcne funkcie a inhibuje zápal pri experimentálnom modeli ARDS

Nikolett Nemcová1 , Petra Košútová2 , Maroš Kolomazník , Andrea Čalkovská , Pavol Mikolka
1 1 Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
2 2 Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
nemcova91@uniba.sk

Úvod: Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) je život ohrozujúci stav, kedy pľúca nedokážu zabezpečiť dostatočné okysličovanie organizmu. Patofyziológia ARDS zahŕňa aktiváciu a dysreguláciu viacerých prekrývajúcich sa a interagujúcich dráh poškodenia, zápalu a koagulácie hlavne v pľúcach. Poškodenie pľúc indukované aspiráciou sa považuje za nezávislý rizikový faktor pre rozvoj ARDS. Mechanická ventilácia využívaná ako podporná terapia na udržanie dostatočnej oxygenácie pacienta môže iniciovať ďalšie poškodenie pľúc pôsobením vysokých tlakov/objemov na rigidný pľúcny parenchým (ventilátorom indukované poškodenie pľúc, VILI). Cielená protizápalová terapia vhodne aplikovaná do pľúc môže zlepšiť vyhliadky pacientov so závažným ARDS. Cieľom štúdie je sledovať terapeutickú účinnosť glukokortikoidu budezonidu podaného ako bolus pomocou vysokofrekvenčno-oscilačnej ventilácie (HFO) na klinicky relevantnom experimentáonom modeli ARDS. 

Metodika: Intratracheálnym (i.t.) podaním kyseliny chlorovodíkovej (HCl, 3 ml/kg, pH 1.25) v kombinácii s VILI (VT 20 ml/kg) sme mladým Novozélandským bielym králikom indukovali ARDS závažného stupňa (pomer parciálneho tlaku kyslíka v arteriálnej krvi k celkovej ventilačnej frakcii kyslíka, P/F<10 kPa). Následne bol podaný bolus budezonidu i.t.(Pulmicort, 0,25 mg/kg, 1ml/kg), alebo vzduch i.t. u modelových neliečených zvierat pomocou HFO (frekvencia 8 Hz, MAP 1kPa, ΔP 0,9 kPa ). Kontrolnú skupinu predstavovali zdravé zvieratá s fyziologickým roztok i.t. (3 ml/kg) namiesto HCl bez VILI (každá skupina n=9). Všetky zvieratá boli konvenčne ventilované (f 40/min, FiO2 1,0, Ti 40 %, VT 6 ml/kg, PEEP 5 kPa) a krvné plyny a ventilačné parametre boli sledované ďalšie 4h po podaní terapie. Post mortem sa stanovil pľúcny edém (pomer mokrej a suchej hmotnosti pľúcneho tkaniva), krvný obraz a hladiny cytokínov v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine a histologická analýza pľúcneho tkaniva. Dáta sú uvedené ako priemer a štandardná odchylka (SD).

Výsledky: Terapia budezonidom zlepšila pľúcne funkcie, už 30 min od podania liečiva sme pozorovali štatisticky významné rozdiely v porovnaní s neliečenou skupinou a tento trend pretrvával do konca experimentu (P/F 20,6 (12,5) vs. 7,2 (1,8); oxygenačný index 5,2 (3,2) vs. 15,5 (5,5); alveolárno-arteriálny gradient  67,6 (12,0) vs. 81,0 (3,2); p<0,01). V porovananí s ARDS zvieratami, budezonid znižoval hladiny zápalových cytokínov (pre IL-8 100,8 (16,8) vs.462,6 (166,7); IL-10 19,8 (1,6) vs. 61,5 (35,0); TNFa 49,8 (14,3) vs. 155,9 (51,3); p<0,01), tvorbu pľúcneho edému (5,9 (1,6) vs. 7,98 (0,9); p<0,05) a celkové poškodenie pľúc (7,56 (1,42) vs. 11,78 (2,11); p<0,05).

Záver: Liečba experimentálneho ARDS budezonidom podaným pomocou HFO zlepšuje pľúcne funkcie a zmierňuje lokálny zápal. Je však potrebný ďalší výskum zameraný na distribúciu liečiva v pľúcach.

Poďakovanie: 

Práca podporená VEGA 1/0004/21, UK/101/2023.

Diskusia

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na terapuetikum budezonid: máte vedomosť o jeho toxicite? Boli robené štúdie, ktoré by toto testovali? Ja som našla odkaz na literatúru, ktorý je už stašieho dáta. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3566855/ Ref.: Ekman L, Kihlström I, Ryrfeldt A. Toxicity study of the new glucocorticosteroid budesonide in rats. Arzneimittelforschung. 1987;37(1):37-42.) Máte prístup k nejakým novším dátam ohľadom jeho bezpečnosti/škodlivosti na organizmus? Vopred Vám ďakujem za odpoveď, ZB

 

Dobrý deň pani doktorka,

Veľmi pekne ďakujem za Vašu otázku. Sme si vedomí toho, že glukokortikosteroidy môžu mať nežiaduce účinky keď sú podávané systémovo a záleží aj od dávky podania. Preto sme budezonid konkrétne Pulmicort podávali lokálne (intratracheálne priamo do pľúc) aby sme eliminovali čo najviac tieto systémové nežiaduce účinky. Podľa toho čo som sa dočítala z najnovších dát/článkov či charakteristiky liečiva EU a ŠUKL, sa nespomína toxicita pri inhalačnom či lokálne podávanom liečive a nie v takých dávkach ako sme ho mi podávali poprípade sa podáva. Spomínaná toxicita bola pri systémovom používaní kortikosteroidu a hlavne to bolo- "pozorované v skúšaniach na zvieratách predstavovali účinky súvisiace s nadmernou farmakologickou aktivitou, a teda že tieto vysledky sa nezdaju relevantné pre človeka". Spomína sa aj, že pri opakovaných štúdiach s budezonidom sa nepozorovali dané zistenia. Takže väčšinou sa vyjadrujú pozitívne k podávaniu budezonidu inhalačne/lokálne aj keď sa vie o systémových nežiaducich účinkoch, ktoré ale v tomto prípade by nemali byť až tak viditeľné.

Nikolett Nemcova

https://www.sukl.sk/buxus/docs/download/SPC00665735.pdf 

Trotta V, Lee WH, Loo CY, Young PM, Traini D, Scalia S. Co-spray dried resveratrol and budesonide inhalation formulation for reducing inflammation and oxidative stress in rat alveolar macrophages. Eur J Pharm Sci. 2016;86:20-28. doi:10.1016/j.ejps.2016.02.018

Pappová, L., Jošková, M., Kazimierová, I., Šutovská, M., Fraňová, S. (2016). Combination Therapy with Budesonide and Salmeterol in Experimental Allergic Inflammation. In: Pokorski, M. (eds) Pulmonary Infection and Inflammation. Advances in Experimental Medicine and Biology(), vol 935. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/5584_2016_24

Manuscript- Yiyang Liu1, Ruilin Wu1, Xiaoping Lei1, Wenbin Dong1* , Budesonide for the treatment of neonatal ALI/ARDS

 

Dobrý deň, ďakujem Vám veľmi pekne za promptnú, obsažnú a precíznu odpoveď. Veľa úspechov do Vašej ďaľšej práce želá ZB.

Prajeme pekný deň, Vážená pani Nemcová, dovoľte mi v mene celého organizačného tímu Preveda pogratulovať Vám k skvelému úspechu.

V aktuálnom ročníku konferencie sme vašu štúdiu vybrali medzi ocenené práce. Prajeme Vám a celému autorskému kolektívu veľa úspechov v napredovaní vášho výskumu. Držíme Vám palce a veríme, že sa s nami vy, prípadne vaši kolegovia podelíte so skvelými výsledkami aj v ďalších ročníkoch Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Ešte raz gratulujeme!

V priebehu najbližších týždňov Vám zašleme výhru v podobe malého darčeka. Tím OZ Preveda!

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť diplom.

Dobrý deň,
Veľmi pekne sa Vám chcem poďakovať za gratuláciu a ocenenie mojej (nášho kolektívu) práce, veľmi si to vážim. 

S pozdravom,

Mgr. Nikolett Nemcová