Význam zmien srdcovej frekvencie vyvolaných cvičením v zdravom a patologicky zmenenom myokarde

Význam zmien srdcovej frekvencie vyvolaných cvičením v zdravom a patologicky zmenenom myokarde

Sekcia: 
Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
83%
Prevedenie (dizajn)
83%
Diskusná interakcia
75%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Natália Andelová PhD.100%100%-
Mgr. Klaudia Híveš Holečková100%100%-
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%100%100%
Tereza Goliaš100%100%100%
ISBN: 978-80-974608-0-8

Význam zmien srdcovej frekvencie vyvolaných cvičením v zdravom a patologicky zmenenom myokarde

Ľubomír Lonek1,2 , Ján Graban3 , Michaela Sasváriová4 , Veronika Farkašová1 , Tatiana Stankovičová4 , Daniela Ježová3 , Táňa Ravingerová1
1 Slovenská akadémia vied, Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
2 Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, Martin, Slovensko
3 Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej endokrinológie, Bratislava, Slovensko
4 Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie, Bratislava, Slovensko
lubomir.lonek@gmail.com

V súčasnosti sa v dôsledku moderného životného štýlu s výrazne obmedzeným pohybom a s ním súvisiacimi rizikovými faktormi dostávajú do popredia ochorenia akými sú napríklad obezita, cukrovka, ochorenia srdcovocievneho systému a psychické poruchy. Životný štýl obyvateľstva je ovplyvnený sedavým spôsobom života, ako aj nezdravými stravovacími návykmi. Srdcová frekvencia je zaujímavým parametrom, ktorý je jednoduchý na monitorovanie úrovne fyzickej kondície. U športovcov je zvykom pravidelná kontrola rytmu srdca, či už na zlepšenie tréningových procesov alebo ako prevencia možných kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom odbúravania tukov alebo zlepšovania fyzickej kondície. Fyzická aktivita je podľa niektorých štúdií účinnejšia než psychologické poradenstvo a liečba. Krátkodobé cvičenie vyššej intenzity zmierňuje príznaky úzkosti a depresie. Zaujímavosťou je, že dlhšie trvanie (alebo intenzita) pohybovej aktivity má v porovnaní s kratším a stredne dlhým cvičením nižší až škodlivý efekt. Experimentálne a klinické štúdie poukazujú na ochranný účinok cvičením indukovanej kardioprotektivity. Týka sa to predovšetkým ochrany myokardu pred ischémiou vyvolaným poškodením s následným vznikom infarktu a život ohrozujúcich arytmií, a to prostredníctvom aktivácie viacerých molekulárnych mechanizmov ktoré zabraňujú bunkovej smrti. Mierna fyzická aktivita je formou tzv. „preconditioningu“ myokardu, ktorý je účinný aj u pacientov s pridruženými civilizačnými ochoreniami a jej pozitívny účinok bol pozorovaný aj u jedincov v staršom veku.

Poďakovanie: 

Za podpory grantov VEGA SR 2/0104/ a APVV-19-0540.

Diskusia

Dobrý deň,

1. Pri silovom treningu aký je optimalny tep? Z hladiska zdravia srdca je lepšie cvičiť silovo, alebo HIIT/Tabata, resp ich kombinacia - ak ano, tak v akom pomere? 

2. Myslite si, že ak daný športovec suplementuje proteíny, má to nejaký vplyv na myokard? (zvačší sa?)

Ďakujem.

Dobrý deň,

ďakujem za otázky.

1. Silový tréning trvá kratšie a je najmä v anaeróbnej zóne (spaľujú sa sacharidy) – napr. muži cvičia s maximálnymi váhami. Pulz dosahuje hodnoty 80 - 90% srdcovej frekvencie. HIIT/Tabata je podobne vysokointenzívny tréning s maximálnymi hodnotami pulzu 90 -100% a odporúča sa ho robiť v kratšom intervale (cca do 30 min). Vhodnosť a intenzita cvičenia závisí hlavne od veku, ale aj od individuálneho jedinca. Napríklad na pálenie tukov sú vhodné vytrvalostné športy, kedy srdce pracuje na 60 – 70% maximálneho srdcového rytmu. Kombinácia športov závisí od požadovaného cieľa. Škodlivé pre srdce sú dlhotrvajúce maximálne zaťaženia, ku ktorým by sa mohli dostať až profesionálni športovci.

2. U športovcov nastane fyziologická hypertrofia ľavej komory v dôsledku hemodynamického preťaženia. Príjem proteínov prispieva k potrebnej požadovanej hypertrofii skeletálnych svalov, aj myokardu. Nadbytočný príjem proteínov by mal zdravý jedinec metabolizovať a vylúčiť z tela von.

Dobrý deň, prosím Vás mohli by ste v krátkosti zhrnúť a popísať dizajn Vášho experimentu in vivo. V abstrakte máte len všeobecný úvod, žiadne metodické referencie. Dedukovala som to len z legendy Obr. 1, na slide č. 9. Aký druh potkanov, aké pohlavie, aká váhová kategória, aké experimentálne skupiny ste mali, aká bola strava, aká bola dĺžka expozície zvýšenou fyzickou aktivitou, a pod. A ešte prosím objasnite skratku EPC, používate ju v prezentácii, nenašla som k nej vysvetlivku. Vopred ďakujem za upresnenia, ZB

Dobrý deň, ďakujem Vám za Váš záujem a otázky. Zamerali sme sa na dobrovoľný ,,Exercise preconditioning" - EPC/cvičením indukovanú protektivitu u samcov potkana ako jednu z foriem neinvazívnych zásahov. Novšie výsledky z dlhšie trvajúceho dobrovoľného cvičenia samcov potkana - 6 týždňov kmeňa Wistar a SHR z viacerých tkanív sme zatiaľ nepublikovali. Strava bola štandardná peletová - ad libidum. Zaznamenali sme aj určitú formu závislosti pri behaní u niektorých jedincov, ktorí behali buď s vyššou intenzitou, alebo s vyššou ubehnutou vzdialenosťou. Ilustračne sme vybrali niektoré merania hlavne pri behu 2 týždne u samcov kmeňa Wistar. Pulz/HR by sme vybrali ako jeden zo zaujímavých parametrov, ktorý sa menil v priebehu cvičenia, kde sme zaznamenali tento priebeh pomocou chvostovej pletyzmografie aj pri ECHU a EKG. Do budúcna by bolo zaujímavé doplniť podobné parametre na experimentoch u ľudí.

Ďakujem pekne za doplnenie, držím Vám palce a želám veľa úspechov do ďaľšej experimentálnej práce. Srdečne zdraví ZB.

 

Ďakujem.