Zborníky abstraktov

Názov Sekcia Rok
The preparation of new 4-bromo-2,3-dihydroisoxazoles and their utilization in the synthesis Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2014
Štrukúrne zmeny septínových filamentov pod vplyvom Gin4 proteín kinázy Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Hodnotenie vplyvu rôznych spôsobov obrábania pôdy na úrodu zrna pšenice letnej f. ozimnej Biotechnológie a potravinárske technológie 2014
Vplyv prenatálne podanej kyseliny retinovej na nitrergické štruktúry v kôre mozgu Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Rôzne metódy stanovenia podzemného odtoku Ekológia a environmentalistika 2014
Skúsenosti s liečbou postmenopauzálnej osteoporózy – pohľad farmaceuta Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2014
Stanovenie plutónia v moči použitím sorbentu molekulárneho rozpoznávania AnaLig® Pu-02 a alfa spektrometrie Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok 2014
Metastasis targeting: a novel approach to reach bone using zoledronate anchored nanoparticles Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Sezónna dynamika kliešťov Ixodes ricinus a prevalencia Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum v mestských parkoch v Bratislave Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Inhibícia rastu jačmeňa siateho (hordeum vulgare) jodidom draselným Ekológia a environmentalistika 2014
Contribution of Cav1.2 channels to neuronal excitability and mitochondrial dynamics in primary culture of hippocampal neurons Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Identification of novel aldose reductase inhibitors based on carboxymethylated mercapto-triazino-indole scaffold Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2014
Systematická analýza génov zúčastnených v morfogenéze mitochondrií kvasinky Schizosaccharomyces pombe Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Flóra okolia železničnej stanice Čadca (Kysucké Beskydy) Otvorená sekcia pre študentov 2014
New immunohistochemical prognostic factor of uveal melanoma Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2014
Stanovenie stroncia-90 v kostiach divo- žijúcej zvery Otvorená sekcia pre študentov 2014
Alkoholové multienzymové amperometrické biosenzory a ich využitie na monitorovanie kvasného procesu výroby medoviny Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok 2014
Rozvoj geometrickej predstavivosti v sekundárnom nižšom vzdelávaní Otvorená sekcia 2014
Aerofytické riasy na kostiach veľrýb v zátoke Petúniabukta, Svalbard Ekológia a environmentalistika 2014
Vanádom katalyzovaná epimerizácia izoleucínu Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2014
Vplyv dlhodobej kultivácie na vlastnosti mezenchýmových kmeňových buniek Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Alkalická voda nestačí ako prevencia rakoviny prsníka potkanov Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Studium antioxidačních vlastností sterilovaných dětských výživ Biotechnológie a potravinárske technológie 2014
Helmintózy – hrozba detí aj v 21. storočí Ekológia a environmentalistika 2014
Etylén a jeho vplyv na metabolizmus rumančeka kamilkového Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Fyziologické odpovede rumančeka kamilkového na vplyv metyljasmonátu Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Molekulárno – genetické pozadie degeneratívnej myelopatie u psa domáceho Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Karbonická anhydráza IX a glykolytický nádorový metabolizmus Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
G-kvadruplexové aptaméry Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Vplyv relaxačnej hudby na stres, anxietu a variabilitu frekvencie srdca Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Characterization of protein-DNA interactions during replication proces of plasmid pAG20 from Acetobacter aceti CCM 3620 Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Účinok divergentnej selekcie na obsah testosterónu vo vajci prepelice japonskej na mieru bojazlivosti dospelých samcov Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Mutations to a glycine loop in the catalytic site of human mitochondrial Lon changes its protease, peptidase and ATPase activities Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014
Preukázanie erózno-akumulačných procesov na vybranom sprašovom území Ekológia a environmentalistika 2014
Vnútrobunková distribúcia γ-aminomaslovej kyseliny (GABA) a iných aminokyselín v mycéliu Trichoderma atroviride Otvorená sekcia 2014
Fyziologická reakcia semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies[L.]Karst) na postupujúcu dehydratáciu Ekológia a environmentalistika 2014
Chemické geotermometre pre geotermálny prieskum Ekológia a environmentalistika 2014
Vplyv komunikácie v rodine na elimináciu negatívnych prejavov správania adolescentov Otvorená sekcia 2014
Free-radical-mediated hyaluronan degradation in vitro: effect of N-(2-mercapto-2-methylpropionyl)-L-cysteine Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2014
Odolnosť Na,K-ATPázy v mozgovej kôre potkana v chronickej fáze ochorenia diabetes mellitus typu 1 u oboch pohlaví Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2014

Stránky