Zborníky abstraktov

Názov Sekcia Rok
Interakcia zložiek environmentu a fyziologického stavu voľne žijúcich zvierat Biológia 2023
Komponenty transléznej syntézy ako markery chemorezistencie v germinatívnych nádoroch Biológia 2023
Oxidačný stres pri endometrióze a karcinóme endometria corpus uteri Biochémia 2023
MinION-based sequencing of differently illuminated wall areas of Pazo de Raxoi (Santiago de Compostela, Spain) Biológia 2023
The positioning of sporulation septum in Bacillus subtilis Biológia 2023
Self-assembling aptamer-protein hybrid systems binding biologically relevant ligands Biofyzika 2023
COLLAGEN 1 IS A MAJOR COMPONENT OF IN VITRO EXTRACELLULAR MATRIX PRODUCED BY OSTEODIFFERENTIATED DENTAL CELLS Biológia 2023
Sledovanie vplyvu šírenia lykožrúta smrekového v smrekových ekosystémoch pomocou satelitných údajov na bezzásahovom územi Suchej doliny. Environmentalistika 2023
Vzťah medzi CDK1 rs2448343 polymorfizmom a rizikom vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov Otvorená sekcia 2023
Analýza minerálnych vôd regiónu východnécho Slovenska Biológia 2023
Characterization of chemical and mechanical properties of bacterial cellulose produced by Gluconacetobacter hansenii in waste media Biotechnológia 2023
Cytogenetická analýza lymfocytov u koksárenských pracovníkov v riziku karcinogenity, exponovaných PAU Biológia 2023
CYTOGENETICKÁ ANALÝZA LYMFOCYTOV U BANSKÝCH PRACOVNÍKOV V RIZIKU KARCINOGENITY, EXPONOVANÝCH DIESELOVÝM EMISIÁM Biológia 2023

Stránky