Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika

Celulárna a subcelulárna signalizácia a dorozumievanie, metabolické dráhy, dynamika, energetika a funkcia mitochondrií, poruchy metabolizmu, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia

Príspevky