jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy


Prejsť do diskusie

Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy

Jana Janočková 1 Jana Matejová 1 Denisa Harvanová 1 Tímea Špaková 1 Lucia Homoľová 1 Ján Rosocha 1

1Združená tkanivová banka, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 01 Košice
janaplsikova@gmail.com

Extracelulárne vezikuly (EVs) sú klasifikované ako membránové vezikuly, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v medzibunkovej komunikácii prostredníctvom prenosu bioaktívnych proteínov, lipidov a RNA. Sú definované na základe ich veľkosti, rýchlosti sedimentácie, či biogenetickej dráhy, avšak ani jeden z týchto parametrov nie je konečný a ani špecifický pre žiaden typ EVs. V závislosti od ich intracelulárneho pôvodu sa vyznačujú rôznymi štrukturálnymi a biochemickými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú ich konkrétne funkcie. Poznáme tri hlavné podskupiny EVs – apoptické telieska (o priemere 50 – 2000 nm), mikrovezikuly (150 - 1 000 nm) a exozómy (40 - 150 nm) (1). Exozómy predstavujú malé, homogénne endozomálne mikrovezikuly produkované takmer všetkými eukaryotickými bunkami a nachádzajúce sa v rôznych telesných tekutinách (napr. sliny, krv, moč, amniotická tekutina, synoviálna tekutina, materské mlieko). Zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých bunkových procesoch vrátane imunitnej odpovede či signálnej transdukcie. Sú schopné prenášať bunkové proteíny, lipidy a RNA k cieľovým bunkám a tak naznačiť ich fyziologický alebo patologický stav. Exozómy a zmeny v zložení ich bioaktívnych molekúl môžu slúžiť ako biomarker na prognózu rôznych ochorení ako sú zápaly, kardiovaskulárne, obličkové alebo neurodegeneratívne ochorenia či nádory (2).

V tejto práci sme sa zamerali na izoláciu exozómov z ľudskej plazmy pomocou veľkostnej vylučovacej chromatografie (qEV Izon) a ich kvalitatívnu a kvantitatívnu charakterizáciu pomocou prietokovej cytometrie a ELISA metód.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED), kód ITMS2014+: 313011V455, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vďaka Slovenskej grantovej agentúre VEGA 1/0229/20 a APVV-17-0118.
1. Heldring N, Mager I, Wood MJA, Le Blanc K, Andaloussi SEL. Therapeutic Potential of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells and Their Extracellular Vesicles. Human Gene Therapy. 2015;26(8):506-17.
2. Zhang Y, Liu YF, Liu HY, Tang WH. Exosomes: biogenesis, biologic function and clinical potential. Cell and Bioscience. 2019;9.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Monika Kvaková
Pasívny
otázka 18.05.2021 14:06
Ahoj, chcela by som sa opýtať, či by bolo možné exozómy využiť ako nosiče pre vakcíny na báze mRNA?
Jana Matejová
Pasívny
Re: otázka 19.05.2021 13:49
Ahoj. V posledných rokoch sa stali klinické aplikácie využívajúce technológiu exozómov (ako cell-free therapy) dôležitou oblasťou výskumu. Všeobecne je známe, že exozómy predstavujú (okrem i...Zobraziť celý komentár
Dobrý deň 19.05.2021 07:41
chcela by som sa opýtať, či je možné využiť exozómy v diferenciálnej diagnostike alergických respiračných ochorení, monitorovať systémovy/lokálny alergický zápal na základe sledovania exoz...Zobraziť celý komentár
Jana Matejová
Pasívny
Re: Dobrý deň 20.05.2021 09:04
Keďže exozómy majú vlastnosti darcovských buniek a vedia zabezpečiť komunikáciu medzi bunkami, zaradzujú sa aj medzi potenciálne biomarkery včasnej detekcie rôznych ochorení, vrátane respiračn...Zobraziť celý komentár
Re: Re: Dobrý deň 24.05.2021 05:05
ďakujem za odpoveď
otázka 20.05.2021 11:06
Dobrý deň, zaujímalo by ma prečo ste si zvolili izoláciu exozómov z plazmy?
Jana Matejová
Pasívny
Re: otázka 21.05.2021 07:33
Dobrý deň. Plazma z periférnej krvi bolo použitá pretože je jedným z bohatých zdrojov na exozómy a je ľahko dostupná bez toho, aby spôsobila či už zdravému darcovi alebo pacientovi s osteoartr...Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ