XV. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2023

XV. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2023

Registrácia uzatvorená!

107
Účastníkov
91
Príspevkov
11
Sekcií
286
Komentárov
13. marec
-
31. december 2023

XV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov

Citation example:

Author A., Author B., Author C.: Názov abstraktu. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2023. Občianske združenie Preveda, 2023, ISBN 978-80-974608-0-8

Author A., Author B., Author C.: Title of the abstract. In Interactive Conference of Young Scientists 2023. Občianske združenie Preveda, 2023, ISBN 978-80-974608-0-8

Editorial:

Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, v.v.i., Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 841 04, Bratislava;

Ing. Pavol Farkaš, PhD, Chemický ústav, v.v.i., Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava
 

© 2023 Občianske združenie Preveda