jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia, štruktúra a funkcie lipidov, proteínov a sacharidov, imunochémia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Ivana Rokytová Analýza génovej expresie vybraných neuroaktívnych faktorov v slezine myší po pôsobení chronického nepredikovateľného stresu s následnou stimuláciou lipopolysacharidom Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ivana Rokytová The role of HPA (hypothalamic-pituitary-adrenocortical) axis in the modulation of inflammatory response by chronic stress in the spleen of mice Otvoriť Otvoriť
Pavol Valovič Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Martina Morová Vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho vystavenia zmesi najčastejšie sa v prostredí vyskytujúcich ftalátov na anogenitálnu vzdialenosť a hladiny testosterónu u potkanov v dospelosti Otvoriť Otvoriť
Mgr. Magdaléna Jašová Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lenka Kerényiová In silico study of family GH126 – potentially novel α-amylase Otvoriť Otvoriť
Mgr. Zuzana Janíčková Three subfamilies of fungal GH13 alpha-amylases - their evolutionary relatedness and ancestry Otvoriť Otvoriť
Mgr. Natália Andelová Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu Otvoriť Otvoriť
Oliver Ternavský Objasnenie účinku SIRT-1 v patogenéze MMP-9 v slinách pacientov s parodontálnym ochorením Otvoriť Otvoriť
Veronika Kubová Faktory ovplyvňujúce obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej Otvoriť Otvoriť
Bc. Richard Hodoši Analýza buniek po interferencii s bioaktívnymi látkami asociovanými s myším herpetickým vírusom 68 Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jarmila Bíla Molekulárna detekcia a stanovenie výskytu vybraných vírusových ochorení v chovoch exotických vtákov Otvoriť Otvoriť
Ing. Barbora Olšanská Úseky ROH ako indikátory intenzity selekcie na genóm kombinovaných plemien chovaných na Slovensku Otvoriť Otvoriť
Ing. Kristína Lehocká Efektívna veľkosť populácie a genomický inbríding Slovenského strakatého plemena Otvoriť Otvoriť
Mgr. Stanislava Bukatová Vplyv oxytocínu na zmeny génovej expresie hipokampálnych neurálnych buniek Otvoriť Otvoriť
Bc. Veronika Kováčová Biochemický profil vybraných markerov ischemickej choroby srdca Otvoriť Otvoriť
RNDr. Erika Demkovičová PhD. Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lucia Kindernay PhD. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu: Štúdium molekulárnych mechanizmov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Miroslav Klobučník Genetická štruktúra a diverzita hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej - kosodreviny na severnom Slovensku Otvoriť Otvoriť
Mundher A.S. Aljubouri The effect of administrated resveratrol on mitochondria isolated from chemically induced breast cancer tissue Otvoriť Otvoriť

Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ